Istoricul zilei: 5 iunie

5 06 2021 LC IST 7

Anul 8498 î.e.n. După calcul începe Calendarul mayaș.  Calendarul mazaş  este un sistem de calendare distincte și almanahuri utilizate de către civilizația precolumbiană Maya din Mezoamerica, precum și de către unele comunități moderne Maya din Guatemala de nord, dar și din Veracruz, Oaxaca sau Chiapas, Mexic. Principiile de bază ale calendarului mayaș se bazează pe un sistem folosit în comun în întreaga regiune, care datează cel puțin din secolul al V-lea î.e.n.

5 06 2021 LC IST 3

Anul 1446. Dieta Ungariei, întrunita la Rakos, lângă Buda, îl alege pe Iancu de Hunedoara guvernator al Ungariei. Ioan de Hunedoara, cunoscut și ca Iancu de Hunedoara (1407-1456) a fost ban al Severinului din 1438, voievod al Transilvaniei între 1441-1456 și regent al Ungariei între 1446-1452, mare comandant militar, tatăl regelui Matia Corvin.

5 06 2021 LC IST 5

Anul 1456. La aceasta data a avut loc „Închinarea de la Vaslui”. Marea adunare a Moldovei, convocata de voievodul Petru Aron, în frunte cu mitropolitul Teoctist şi boierii ţării, decid în lipsa oricărui sprijin extern, acceptarea ultimatului Sultanului Mehmed al II-lea Cuceritorul (sau Mahomed al II-lea, sultan intre 1444, 1444-1446 si 1451-1481) privind plata a unui tribut de 2000 de galbeni, ca preţ al păcii cu otomanii. Acesta este considerat primul tratat moldo-turc, în care erau stipulate şi privilegii pentru negustorii din întreaga Moldova.

Anul 1461. Prima incursiune a lui Ştefan cel Mare al Moldovei în Transilvania ca represalii asupra voievodului Sebastian de Rozgony, pentru că luase la curtea sa pe asasinul tatălui său, Petru Aron. După moartea lui Alexandru cel Bun, care domnise pe tronul Ţării Moldovei răstimp de 32 ani, au venit vremuri de cumpănă pentru Moldova. În scaunul ţării urcă unul după altul diferiţi domnitori, lacomi de putere şi avuţie. Tronul Moldovei seamănă mai degrabă cu o minge aruncată de partidele boiereşti de la o mlădiţă de os domnesc la alta. Printre aceştia a fost şi Petru Aron care mişeleşte îl omoară pe Bogdan Vodă (tatăl lui Ştefan cel Mare), iar mai apoi şi pe partenerul său în acest complot, nepotul său Alexăndrel, astfel devenind domnitorul unic al Ţării Moldovei. Dar nu i-a fost lungă domnia, pentru că în 1457 năvăleşte asupra lui , „cu mulţime de oaste muntenească şi din ţară adunaţi”, Ştefan, mai apoi numit „cel Mare“, fiul lui Bogdan al II-lea, ca să răzbune moartea tatălui său. Victoria a fost de partea lui Ştefan, şi acesta urcă pe tronul Moldovei la 14 aprilie 1457. Pentru a-i închide toate drumurile lui Aron, Ştefan face o incursiune în Polonia în 1459 unde încheie Tratatul moldo-polon de la Overhelauti prin care voievozii Rusiei mici şi ai Podoliei se obligau să nu permită lui Petru Aron să se apropie de graniţa Moldovei decât până la Smotrici. Aron însă a reuşit să părăsească Polonia în 1460, găsind adăpost în Transilvania, la curtea voievodului Sebastian de Rozgony. Drept consecinţă Ştefan cel Mare înfăptuieşte la 5 iunie 1461 o primă incursiune în Transalvania. Domnul Moldovei pradă în secuime ca represalii pentru că voievodul Sebastian de Rozgony luase la curtea sa pe Petru Aron pe care îl omoară abia în 1469 în timpul unei alte incursiuni.

5 06 2021 LC IST 6

Anul 1581. Cu 440 de ani în urmă a ieşit de sub teascurile tiparului primul calendar est slav şi ultima ediţie a tipografului Ivan Fiodorov – „Cronologia”.

Anul 1949. A fost înfiinţată în mod oficial Consiliul Europei. Ideea îi aparţine lui Wiston Churchill,  care la 19 septembrie 1946, la Universitatea din Zurich a ţinut o alocuţiune, chemând la crearea „statelor unite ale Europei”. În prezent din componenţa Consiliului Europei fac parte 47 de state.  Ucraina a devenit membră a Consiliului Europei la 9 noiembrie 1995.

5 06 2021 LC IST 4

În fiecare an, la 5 iunie este marcată Ziua mondială a mediului înconjurător. La 15 decembrie 1972, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat o rezoluţie care desemnează ziua de 5 iunie ca Ziua mondială a mediului înconjurător şi care îndeamnă guvernele şi organizaţiile să întreprindă în această zi, în întreaga lume, activităţi prin care să reafirme preocuparea lor pentru conservarea şi îmbunătăţirea mediului.

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului”www.lyberti.com

 

Добавить комментарий