11 mai în calendarul bisericesc și în cel popular

11 05 F 1

La 11 mai, stil nou, este cinstit Sfântul Mucenic Mochie.  El a trăit în timpul împăratului Diocleţian (284-305) şi era originar din Roma. Fiind preot al bisericii din cetatea Amfipoli, din părţile Macedoniei, se nevoia, învăţând şi propovăduind păgânilor Evanghelia lui Hristos, pe care îi aducea la adevărata credinţă. Dându-se poruncă tuturor locuitorilor din acele părți să aducă jertfe zeului Dionisos, mulţi dintre creştini fugeau în ascunzători, de frica persecuţiilor. Atunci când a văzut atâta spaimă de moarte, Sfântul Mochie s-a hotărât să dea creştinilor o pildă de bărbăţie, înfruntând orice primejdie. Astfel, în ziua hotărâtă pentru aducerea jertfelor, Mochie a mers în capiştea idolilor şi, ridicând glas, a răsturnat altarul lui Dionisos, cu tot ce era pe el, ca să arate că idolii sunt fără putere. Însă păgânii l-au prins şi l-au dus la dregătorul cetăţii, care aflând că Mochie este preot creştin a poruncit să fie chinuit. După ce i-au strujit tot corpul, l-au aruncat în mijlocul focului, dar el a rămas nevătămat. El a stat după aceea multă vreme în temniţă până când un alt dregător, Maxim, l-a scos de acolo şi l-a îndemnat să se lepede de Hristos. Sfântul Mochie a rămas însă tare în credinţă şi pentru aceasta i s-a tăiat capul. Pe locul unde şi-a primit sfârşitul, împăratul Constantin cel Mare a ridicat o preafrumoasă biserică.

În această zi, potrivit calendarului bisericesc pe stil vechi, sunt amintiți Sfinții Apostoli Iason și Sosipatru.  Sfântul Iason era din Tars, cetatea de naştere a Sfântului Apostol Pavel, iar Sfântul Sosipatru era din Ahaia Greciei. Ambii erau rude cu marele Apostol Pavel şi ucenici ai săi, precum însuşi o spunea (Romani 16, 21). Iason a fost pus episcop al cetăţii sale, în Tarsul Ciliciei, iar Sosipatru a luat ocârmuirea Bisericii din Iconia. Au mers împreună la propovăduire şi, ajungând în insula Cherchira, au zidit acolo o biserică frumoasă, pe care au pus-o sub ocrotirea spirituală a Sfântului Arhidiacon Ştefan, întâiul mucenic. Acolo slujeau lui Dumnezeu, aducând pe mulţi la credinţa creştină. Dar au fost pârâţi lui Herculin, conducătorul acelei insule, care i-a întemniţat. Cât au stat închişi, Iason şi Sosipatru i-au adus la Hristos pe cei care erau închişi împreună cu ei. Când a venit alt dregător în Cherchira, acela a poruncit ca cei doi sfinţi să fie chinuiţi, dar rămânând ei nevătămaţi, toţi s-au înspăimântat şi împreună cu dregătorul au crezut în Iisus Hristos. După ce au fost eliberaţi, i-au botezat în numele Sfintei Treimi pe toţi, iar dregătorului i-au pus numele Sebastian. Ajungând la bătrâneţe, Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru s-au mutat în pace la Domnul.

După cum arată semnele timpului din această zi, dacă la răsăritul soarelui cerul e senin, la vară vor fi mai multe zile senine. Ploaia puternică în această zi este semn de belșug în recolte. Dacă dimineața e ceață, va ploua.

Este important să știm că, din cauza schimbărilor climaterice din ultimul timp, unele din aceste semne nu mai sunt actuale.

(T.L.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

 

Добавить комментарий