13 întrebări către candidata la alegerile prezidențiale din Republica Moldova (VIDEO)

14940154_520582804817010_3175344612219505293_o

Publicația basarabeană „Zia­rul de Gar­dă” și-a propus să dis­cu­te cu cei doi can­di­dați la func­ția de pre­șe­din­te al Republicii Mol­do­va, Maia San­du și Igor Dodon.

Deo­cam­da­tă, la soli­ci­ta­rea publicației a răs­puns doar Maia San­du, can­di­da­ta PAS. Însă, Igor Dodon, can­di­da­tul PSRM, a refu­zat să dis­cu­te cu echi­pa ZdG, moti­vând că este ocu­pat cu dez­ba­te­ri­le elec­to­ra­le.

Vă amin­tim că la 13 noiem­brie în republica Moldova se va des­fă­șu­ra turul II al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le.

Sursa: Zia­rul de Gar­dă

În foto: Maia Sandu împreună cu simplii alegătorii basarabeni

Lasă un răspuns