159 de ani de la Unirea Principatelor Române

7 octombrie 1857 – Adunarea ad-hoc a Moldovei, Mihail Kogalniceanu, rezolutie Mica Unire_2

24 ianuarie este data la care se sărbătorește, an de an, din 1859 încoace, un mare eveniment al istoriei poporului român, şi anume Unirea Principatelor, cunoscută ca „Mica Unire”.

Unirea Principatelor reprezintă unificarea vechilor state Moldova şi Tara Românească şi este strâns legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza şi de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească.

Începând cu anul 2015, ziua de 24 ianuarie se află înscrisă în calendarul poporului român ca o sărbătoare naţională.

Unirea de la 24 ianuarie 1859 a fost un act care s-a răsfrânt asupra tuturor domeniilor vieţii sociale, economice, statale, culturale, fiind un moment de răscruce cu urmări fericite asupra civilizaţiei româneşti.

De data aceasta, instinctul popular este cel care a acţionat mai presus de conjuncturile politice şi a înscris Unirea şi pe Alexandru Ioan Cuza, cel care timp de şapte ani a întruchipat lupta pentru ca o generaţie de oameni politici, cei mai mulţi cărturari şi scriitori, să îndeplinească programul revoluţionar de la 1848 – în mitologia naţională.

Alexandru Ioan Cuza a devenit încă din timpul vieţii sale un personaj legendar. Şi aceasta pentru că nu a dat nicio clipă înapoi pentru ca țăranul să primească măcar o parte din pământul pe care îl muncea.

Astăzi, la Iași, dar și în întreaga Românie, vor fi organizate o serie de manifestații dedicatei acestei sărbători.

Lasă un răspuns