28 iunie 1940 în destinul românilor din actuala regiune Cernăuţi

24 12 2020 LC GRIOR 1

În ianuarie 1941, conducerea organizaţiei regionale a comsomolului raporta partidului scump că în ţinutul „eliberat” îşi desfăşoară activitatea rodnică 3 comitete orăşeneşti şi 14 comitete raionale ale Comsomolului Leninist, care coordonează munca a 208 organizaţii comsomoliste. Informaţia relata că în cadrul întreprinderilor industriale şi sistemului feroviar activează 24 de organizaţii, în mijlocul tineretului de la sate – 39, în instituţiile de învăţământ superior şi mediu de specialitate – 5, în şcolile medii şi medii incomplete – 36, în instituţiile de stat sovietice – 65 de organizaţii comsomoliste. Organizaţia regională a comsomolului era compusă, la acea vreme, din 1.810 membri şi 3 candidaţi în membri ai comsomolului. 366 de tineri aveau vârsta până la 17 ani, 391  erau cu vârsta între 18 şi 19 ani, iar 260 de membri – cu vârsta între 20 şi 21 de ani. 803 comsomolişti dispuneau de studii medii incomplete, 465 – aveau studii medii şi 63 – studii superioare. 57 de comsomolişti erau muncitori, 89 – ţărani, 90 – elevi, 102 – funcţionari şi 7 membri ocupau diverse posturi în sistemul de învăţământ al regimului totalitar stalinist.  În rândurile comsomoliştilor se aflau 1.053 de ucraineni şi 785 de femei.

În informaţie se menţiona faptul că pe parcursul celor şapte luni de instaurare şi consolidare a puterii sovietice, cu ajutorul comsomoliştilor în ţinut au fost citite peste 320 de lecţii, au avut loc 760 de discuţii cu tineretul de la oraşe şi sate, în cadrul cărora au fost abordate următoarele  teme: „Despre Constituţia Sovietică”, „Despre viaţa tineretului în ţara socialismului”, „Despre organizaţia comsomolistă din Uniunea Sovietică”, „Despre viaţa colhoznicilor în URSS”.

24 12 2020 LC GRIOR 2

Comsomoliştii puneau accentul în privinţa realizării cu succes a hotărârii Comitetului Central al Comsomolului Leninist din Ucraina „Referitor la crearea organizaţiilor pioniereşti în regiunile Cernăuţi şi Akerman”, ţinând să sublinieze că în ţinutul mioritic, la data de 20 ianuarie 1941, se aflau deja 2.500 de pionieri, care „erau întotdeauna gata să lupte pentru cauza partidului comunist”.

În prima jumătate a anului 1941, comsomoliştii, în colaborare cu membrii partidului şi reprezentanţii organelor staliniste de represalii, au participat activ la deportările în masă ale oamenilor de diferite naţionalităţi din actuala regiune Cernăuţi.

24 12 2020 LC GRIOR 3

Petru GRIOR

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий