400 de ani de poezie românească

Screenshot_3

Acesta este subtitlul volumului „Testament”, semnat de Daniel Ioniță, român stabilit în Australia. Cartea prezintă o antologie a poeziei românești, de la începuturi până în prezent, o ediție bilingvă româno-engleză. Unul din coautori, profesorul Daniel Reynaud, remarcă: „Daniel loniţă a ales cel mai frumos nectar… poeziile acestea vor îndupleca un vorbitor de engleză, care poate nici n-a auzit de România, să citească literatură română. Aproape niciun poet român important nu lipseşte. După Vasile Alecsandri şi Mihai Eminescu urmează Tudor Arghezi, Octavian Goga, Ion Minulescu, George Bacovia, Vasile Voiculescu, Ion Barbu, Lucian Blaga, Radu Gyr, Magda Isanos, Nora Iuga, Petre Stoica, Nichita Stănescu, Nicolae Labiş, Grigore Vieru, Marin Sorescu, Ileana Mălăncioiu, Cezar Ivănescu, Ana Blandiana, Adrian Păunescu, George Ţărnea, Leo Butnaru, Leonida Lari, Liliana Ursu, Mircea Dinescu, Daniela Crăsnaru, Mircea Cărtărescu, Ioan Es. Pop, Lucian Vasilescu, Daniel Bănulescu şi mulţi alţii. Fiind bilingvă, antologia îi va interesa, fără îndoială, pe cititorii de limbă engleză ca şi pe cei români, ca o gală a poeziei române moderne. Va fi, fără îndoială, şi contestată (tocmai pentru că nu se bazează pe raţiuni de politică literară) — dar cu greu se va putea face abstracţie de ea. Volumul transferă această voce distinct românească în limba engleză, făcând astfel auzit accentul românesc al acestor poeme prin cuvintele limbii engleze. Este un pod, o poartă, prin care România îşi face simţită prezenţa în această nouă lingua franca şi, totodată, permite accesul vorbitorilor de limbă engleză înlăuntrul sufletului românesc. Prin acest volum, pe de o parte pătrundem într-o lume de experienţă comună umanităţii întregi, însă în acelaşi timp această experienţă este exprimată cu o voce care provine din suma totală a rezonanţelor istorice şi culturale care fac ca România să fie România”.

Recent, Daniel Ioniță a devenit posesorul Premiului „Antoaneta Ralian”, acordat pentru cele mai bune traduceri din limba română într-o limbă străină și viceversa. Primindu-l, Daniel Ioniță a menționat: „Premiul este acordat unui singur autor. Cu toate acestea, coautorii mei Daniel Reynaud, Adriana Paul și Eva Foster au contribuit semnificativ la acest lucru”.

Добавить комментарий