A trecut în lumea celor drepți Dr. Ion Broască, președintele Societății Medicilor Români „Isidor Bodea” din regiunea Cernăuţi

86186069_2774804325948798_5789281032112963584_n

Joi, 13 februarie 2020, s-a stins din viață în urma unei boli incurabile medicul narcolog Ion Broască, președintele Societății Medicilor Români „Isidor Bodea” din regiunea Cernăuţi.

Dr. Ion Broască s-a născut pe 26 martie 1946 la Bahrineşti, raionul Hliboca.

În 1964 a absolvit Școala Medie din Tereblecea, iar în 1971 – Facultatea de Medicină Generală a Institutului de Medicină din Chişinău. După absolvire este repartizat la Spitalul de Psihiatrie nr. 2 din satul Curchi, raionul Orhei, în calitate de medic psihiatru. Peste un an este numit şef al Secției de Psihoze Alcoolice. Revine în Bucovina în 1975, fiind angajat ca medic psihiatru-narcolog la Spitalul de Psihiatrie din Cernăuţi. Participă cu elan la înfiinţarea Dispensarului Narcologic Regional şi în anul 1977 se transferă cu serviciul la această instituţie, unde lucrează până în prezent. În perioada 1977-1995 desfăşoară o activitate energică şi sistematică orientată la combaterea alcoolismului şi popularizarea modului rațional de viaţă în mediul populaţiei româneşti din regiunea Cernăuţi.

Publică zeci de articole în presa regională, participă la emisiuni de radio şi televiziune, ţine o serie de conferinţe publice în localităţile cu populaţie românească. Elaborează o metodă proprie de tratare a bolnavilor de alcoolism, prin combinarea medicamentelor cu bioenergia şi psihorelaxarea, metodă ce s-a dovedit a fi eficientă. Participă cu comunicări la congrese, simpozioane şi conferinţe ştiinţifice organizate în Federaţia Rusă, Ucraina, Republica Moldova, România, Franţa şi Germania.

În 1996 fondează Societatea Medicală „Isidor Bodea” din regiunea Cernăuţi. În calitate de preşedinte al acesteia, iniţiază şi desfăşoară diverse acţiuni (unele devenind tradiţie) menite să readucă în memoria contemporanilor numele pe nedrept uitate ale multor personalităţi notorii din istoria medicinii bucovinene, să întrețină un dialog permanent nu numai într-un cadru de strictă specialitate, ci şi într-o perspectivă mai largă cu medici din România, Republica Moldova şi din alte ţări.

În acest context se înscriu tradiţionalele reuniuni medicale organizate sub egida Societăţii „Isidor Bodea” de către Ion Broască. Prin eforturile aceleiaşi Societăţi a fost eternizată memoria a trei mari personalităţi medicale româneşti din Bucovina – Isidor Bodea, Octavian Gheorghian şi Constantin Ţurcan.

Medicul Ion Broască este cunoscut drept un bun specialist, atent şi săritor la nevoie, un activist pasionat în apărarea românismului în Bucovina.
Preşedintele Societăţii, narcologul Ion Broască, a publicat lucrarea „Câteva aspecte din istoria psihiatriei în Bucovina” în volumul „Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chişinău: 110 ani de activitate”, apărut în capitala Republicii Moldova în anul 2005. În informaţia „Eşalonul 128”, apărut în volumul îngrijit de preşedintele Societăţii „Golgota” Octavian Bivolaru cu titlul „Memoria durerii” (2013), doctorul Ion Broască publică lista bucovinenilor, care au fost deportaţi la 13 iunie 1941 din staţia feroviară Adâncata în pustiurile din Kazahstan.

Tot despre tragediile deportărilor ne vorbeşte Ion Broască în articolul „Reîntoarcerea la baştină după şapte decenii”, apărut în almanahul cultural-literar Ţara Fagilor” (nr. XXI-XXII, 2012-2013). În almanahul „Ţara Fagilor” a mai apărut şi un alt studiu al doctorului Ion Broască – „Dr. Octavian Gheorghian – ilustră personalitate medicală din Bucovina” (nr. XIII, 2004).

A fost coordonator de proiect la editarea lucrării „Societatea Medicală Isidor Bodea. 20 de ani de activitate” (Cernăuți, 2017).

Lasă un răspuns