Avocatul Antonie Popescu: Vicariatul Ortodox Român este prea puțin pentru românii din Ucraina

2015_11_25_antonie_rsz

În ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 21 februarie 2019, s-a decis că, după ce Patriarhia Ecumenică a acordat Tomosul de autocefalie ierarhilor, clericilor și credincioșilor din Ucraina care se aflau în schismă cu Biserica Ortodoxă Rusă și cu întreaga Ortodoxie, este necesară obținerea de garanții scrise din partea autorităților bisericești şi ale statului ucrainean că identitatea etnică şi lingvistică a românilor va fi respectată, precum şi că acești ortodocși români vor avea posibilitatea de a se organiza într-un Vicariat Ortodox Român şi a cultiva legături spirituale cu Patriarhia Română, spre a fi sprijiniți prin trimiterea de cărți de cult şi de teologie în limba lor maternă, adică limba română.

În urma acestei hotărâri, avocatul român Antonie Popescu i-a trimis o scrisoare Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Daniel.

„Am adresat Patriarhiei o scrisoare în virtutea importanței momentului actual și a eforturilor politice și bisericești ale Kievului de creare a unei Biserici Autocefale a Ucrainei și în contextul frământărilor din partea de est a acestei țări, dar și al unor îngrijorări venite din Nordul Bucovinei.

Am făcut un astfel de demers, nu ca să primesc un răspuns, ci ca să aduc la cunoștința întâistătătorilor Bisericii noastre ceea ce am văzut sau constatat nemijlocit, în trecut, ca responsabil guvernamental pentru relația cu românii de pretutindeni, predilect din Basarabia și Bucovina, sau, recent, ca avocat implicat în mai multe acțiuni interne sau externe pentru protecția drepturilor omului. De altfel, în comunicatul Sf. Sinod sunt atinse majoritatea problemelor care își așteaptă adecvata rezolvare acum și în viitor și mă aștept la o largă consultare, exprimare și contribuție, „de la vlădică pân’ la opincă”!

De aceea cred că, după o îndelungă consfătuire și chibzuire, Bucureștiul oficial și cel bisericesc, prin Patriarhie, Sf Sinod și Mitropolia Moldovei care se numește și a Bucovinei, să intre în dialog cu Kievul și, bineînțeles, și în prealabil cu reprezentanții autentici ai românilor din Regiunea Cernăuți și din celelalte zone unde trăiesc români, autohtoni, aproape sau departe în diaspora, pentru a găsi calea cea bună și dreaptă în sprijinirea conaționalilor și coreligionarilor!

Firesc ar fi ca dispărând URSS, reinstaurându-se, după o lungă prigoană, libertatea religioasă în acest spațiu, atunci când se va putea și Sf Sinod al Bisericii noastre va hotărî, ca și românii aflători astăzi în cuprinsul Ucrainei să poată fi din nou în biserica și eparhia strămoșilor, în acord cu canoanele și cu reglementările naționale și europene.

Așteptăm o reacție adecvată, la înălțimea și unicitatea momentului actual și din partea reprezentanților statului, și de la București, și de la Chișinău și de la Kiev, și din partea vocilor autorizate ale Bisericilor implicate.

Antonie Popescu este avocat în Baroul București. A fost: consilier guvernamental pentru relația cu românii de pretutindeni intre 1998-2002; unul din fondatorii Departamentului de resort al Guvernului și ai Centrului Eudoxiu Hurmuzachi; coordonatorul programelor guvernamentale Școala Românească, Biserica Românilor în beneficiul românilor din Ucraina; vicepresedinte al Comisiei Mixte Romano-Ucrainene de colaborare în problemele minorităților naționale constituite în baza Tratatului dintre România și Ucraina.

Sursa: Evenimentul Zilei.

Добавить комментарий