Brazii sunt din nou puşi în bătaie

 Îäåññå íà Êóëèêîâîì ïîëå óñòàíàâëèâàþò íîâîãîäíþþ åëêó

 Îäåññå íà Êóëèêîâîì ïîëå óñòàíàâëèâàþò íîâîãîäíþþ åëêóÎn raionul Putila a fost reţinut şoferul unui autocamion, care nu a putut să explice de unde a luat 257 de brazi. Locuitorul satului Parculina, care se afla la volanul autocamionului „ZIL-157” nu a putut să prezinte documente care să confirme transportarea legală a celor 257 de frumuseţi de pădure, care au fost tăiate în munţi. Autocamionul a fost îndreptat spre Secţia raională de miliţie Putila pentru clarificarea tuturor circumstanţelor. Amintim că în perioada din preajma Anului Nou colaboratorii Inspecţiei Auto de Stat verifică documentele pentru transportarea legală a brazilor. În cazul când aceste documente lipsesc, conducătorii mijloacelor de transport sunt traşi la răspundere

Lasă un răspuns