Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

student_26097100

Statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, oferă 85 de burse pentru studii universitare şi postuniversitare studenţilor străini proveniţi din statele ne-membre UE, prin concurs de dosare organizat pe baza reglementărilor în vigoare de către Ministerului Afacerilor Externe (MAE) şi Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN).

Grup țintă: Cetăţenii străni care provin din toate statele lumii, cu excepţia statelor membre UE. Au prioritate cetăţenii proveniţi din state ne-membre UE cu care România nu are perfectate documente de colaborare culturală şi educaţională.

Bursele se acordă pentru 3 cicluri de studiu:

a) licenţă: Programele de studii universitare de licență se adresează absolvenţilor de studii liceale sau ai unor studii preuniversitare la finalul cărora au obținut o diplomă de bacalaureat sau echivalentă, precum şi candidaţilor care solicită continuarea studiilor universitare de licență în România. Programul complet se derulează pe o perioadă de 3 – 6 ani, în funcţie de specializarea urmată şi se încheie cu susţinerea unui examen de licenţă.

b) masterat: Programele de studii universitare de master se adresează absolvenţilor de studiiuniversitare de licență, se derulează pe o perioadă de 1, 1,5 sau 2 ani şi se încheie cu susţinerea examenului de disertaţie.

c) doctorat: Programele de studii universitare de doctorat se adresează absolvenţilor studiilor universitare de masterat sau echivalente, se derulează pe o perioadă de 3 – 4 ani, în funcţie de profilul facultăţii alese şi se încheie cu susţinerea unei teze de doctorat. Admiterea la doctorat este condiționată de promovarea colocviului de admitere și de găsirea unui conducător de doctorat.

Domeniile de studiu sunt următoarele: ştiinţe politice şi administrative, ştiinţele educaţiei, cultură şi civilizaţie românească, jurnalism, studii tehnice, petrol şi gaze, ştiinţe agricole, medicină veterinară, arhitectură, arte vizuale.

În scopul promovării limbii şi a culturii române în rândul cetăţenilor străini, beneficiarii burselor acordate de statul român studiază doar în limba română. Pentru candidaţii care nu cunosc limba română, se acordă un an pregătitor pentru studiul limbii române, anterior studiilor propriu-zise.

Sunt exceptate de la obligația de a prezenta Certificatul de absolvire a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane:

  1. persoanele care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani consecutivi de studii urmae în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România;
  2. cei care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, promovează testul de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare.
  3. cei care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, prezintă Atestate de competență lingvistică pentru limba română, nivelul minim B1, eliberate potrivit reglementărilor în vigoare.

Dosarele de candidatură se transmit doar prin intermediul misiunilor diplomatice. Dosarele depuse direct la birourile de registratură ale MAE sau MEN, precum şi dosarele depuse după data limită nu vor fi luate în considerare.

Misiunile diplomatice străine acreditate la Bucureşti vor transmite dosarele de candidatură la MAE- Direcţia Diplomaţie Publică, Culturală şi Ştiinţifică (DDPCŞ), însoţite de o notă verbală, până la 15 martie 2018.

Dosarele incomplete sau cele care nu respectă domeniile de studiu și metodologia sunt considerate descalificate şi nu vor fi evaluate de comisia MAE. Dosarele candidaţilor respinşi în urma evaluării comisiilor MAE şi MEN nu se returnează. Dosarele depuse direct, la registratura MAE sau MEN nu sunt luate în considerare.

Mai multe detalii aici: https://www.mae.ro/node/10250

Lasă un răspuns