Cadre tinere pentru transportul feroviar din Ucraina

Screenshot_4

La Cernăuți funcționează de 74 de ani Liceul Profesional al Transportului Feroviar. El a fost deschis printr-o hotărâre a Cabinetului de Miniștri al URSS din 22 februarie 1945, adică în perioada când se apropia de sfârșit cel de-al Doilea război mondial. În perioada de timp care s-a scurs de atunci această instituție de învățământ tehnico-profesional și-a schimbat de mai multe ori denumirea, însă a rămas aceeași năzuința de a pregăti cadre bune. În istoria sa Liceul Profesional al Transportului Feroviar a pregătit circa 30 mii de muncitori calificați pentru transportul feroviar și întreprinderile industriale.

Pentru buna desfășurare a procesului de învățământ Liceul dispune de o bază materială corespunzătoare: două corpuri și sală sportivă, două ateliere de lăcătușerie, secție de strungărie și forjă, atelier electrotehnic. La dispoziția elevilor se află o ospătărie și cămin.

Chiar din momentul creării instituția de învățământ conlucrează cu subdiviziunile Căii Ferate Lviv, în deosebi cu Depoul de locomotive și vagoane Cernăuți, cu Gara feroviară Cernăuți, cu alte întreprinderi industriale din oraș și regiune.

Liceul are legături strânse și relații de prietenie şi colaborare cu Institutul fizico-tehnic și de științe ale computerizării din cadrul Universității Naționale „Iu. Fedkovyci”. Studenții de acolo își desfășoară practica de producție în atelierele de la Liceu, iar discipolii Liceului își continuă studiile la catedrele Institutului. De asemenea, avem relații cu Universitatea Națională a Transportului Feroviar din Dnipro, fapt care le permite elevilor noștri, cu îndreptare de la Calea Ferată Lviv să obțină cu anumite facilități studii superioare.

Corpul didactic al Liceului Profesional al Transportului Feroviar din Cernăuți tinde nu numai să le dea cunoștințe trainice elevilor, dar și să educe la ei înalte calități umane. Adică să formeze personalități dezvoltate multilateral.

În ultimii ani au devenit tradiționale concursurile „Miss Liceul”, „Cel mai bun lăcătuș al Liceului”, „Cel mai bun strungar al Liceului”, „Cel mai bun sudor electric al Liceului”. Diverse sunt și serile de odihnă, au loc acțiuni de binefacere, lecții deschise, zile ale ușilor deschise.

Sarcina principală a Liceului constă în pregătirea muncitorilor calificați la nivelul cerințelor de stat. În prezent, în Ucraina se simte un deficit de cadre la profesiile muncitorești. Liceul Profesional al Transportului Feroviar este orientat la pregătirea muncitorilor la următoarele specialități: lăcătuș pentru repararea locomotivelor și vagoanelor, ajutor de mașinist de locomotivă, strungar, fierar, sudor electric. Aceste profesii sunt pentru băieți, iar termenul de învățământ este de un an și jumătate (după absolvirea a 11 clase). În decursul unui an absolvenții școlilor medii pot însuși la Liceul Profesional al Transportului Feroviar și specialitățile de montor de sisteme tehnico-sanitare (băieți) și de însoțitor de vagoane pentru pasageri (la această specialitate sunt primite și fete). În baza certificatului de studii de nouă clase durata învățământului la Liceu este de trei ani la specialitățile de lăcătuș pentru repararea locomotivelor și vagoanelor, ajutor de mașinist de locomotivă, macaragiu, casier, însoțitor de vagoane pentru pasageri.

La 17-18 aprilie curent, la Liceul Profesional al Transportului Feroviar din Zaporijjia a avut loc primul concurs pe ramură pentru elevii de la instituțiile de învățământ tehnico-profesional cu profil feroviar din Ucraina „Însoțitor al vagonului pentru pasageri”. Și-au demonstrat măiestria profesională elevii de la opt instituții de învățământ, iar Liceul Profesional al Transportului Feroviar din Cernăuți a fost reprezentat de Mariana Kilinici. Ea a și devenit învingătoarea concursului, primind și un premiu valoros – un notebook.

În curând va începe înmatricularea la instituțiile de învățământ, iar Liceul Profesional al Transportului Feroviar e în așteptarea noilor doritori de a însuși specialități feroviare.

Ludmila RUSNAK

Screenshot_5

Lasă un răspuns