Câteva observații privind situația cărților românești în bibliotecile publice din regiunea Cernăuți

img

Pentru a prezenta pe scurt situația fondului de carte în limba română din bibliotecile publice din regiunea Cernăuți am ales doar raioanele cu populație românească compactă, adică Hliboca, Storojineț, Noua Suliță și Herța. Celelalte raioane din regiunea Cernăuți, în care practic nu mai există localități populate compact de români – Chițmani, Zastavna, Vijnița, Putila, Hotin (cu excepția satului Colincăuți), Celmenți și Secureni  – nu fac obiectul cercetării noastre, aici cartea în limba română lipsind cu desăvârșire.

În bibliotecile publice din localitățile celor patru raioane cu vechi sate românești – Hliboca, Storojineț, Noua Suliță și Herța – cartea românească este foarte slab reprezentată. În cele patru raioane funcționează circa 145 de biblioteci publice sau filiale ale acestora. Conform datelor oficiale, fondul total de carte din aceste biblioteci este alcătuit din 1 348 027 de exemplare. În limba ucraineană sunt 561 654 cărți, care reprezintă 41,62 % din numărul total de exemplare. Un număr aproape identic de cărți (553 278 exemplare) sunt tipărite în limba rusă (40,997 %). Aceleași biblioteci dețin și 193 166 cărți catalogate drept cărți în limba „moldovenească», care, de fapt, sunt cărți românești tipărite cu caractere rusești adaptate normelor gramaticale ale limbii române.

Acestea reprezintă 14,31 % din fondul total de carte din bibliotecile respective. Și doar 50 279 exemplare din numărul total de 1 348 027 de exemplare reprezintă cartea românească propriu zisă, editată conform normelor ortografice ale limbii române standard. Acestea reprezintă 3,73%. Din datele prezentate în tabelul de mai sus rezultă că fondul de cartea românească în bibliotecile publice din cele patru raioane e sub 4 la sută.

Vladimir Acatrini, președintele Societății Bibliotecarilor Bucovineni (Cernăuți)

Material publicat în revista Mesager Bucovinean (2019. An. XVI, Nr. 1 — 2. P. 34 — 35.)

sadqw

Добавить комментарий