Ce prevăd noile reguli de plătire a pensiei, care acţionează până la finele anului curent?

pensioner660-200_jpg_660x200_crop_q70

pensioner660-200_jpg_660x200_crop_q70Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări, care apar în legătură cu intrarea în vigoare a Legii Ucrainei „Cu privire la introducerea modificărilor la unele acte legislative ale Ucrainei privind asigurarea cu pensii” din 2 martie 2015
– De când începe plătirea pensiei după concedierea din lucru a pensionarului sau se schimbă ordinea plătirii ei după ce pensionarul a fost concediat?
Plătirea pensiei în volum deplin este reluată chiar a doua zi după concedierea pensionarului. Ordinea plătirii pensiei, de asemenea, se schimbă din ziua următoare după concederea pensionarului.
– Oare se plăteşte pensia, acordată în corespundere cu Legea Ucrainei „Cu privire la susţinerea de stat a mijloacelor de informare în masă şi protecţia socială a jurnaliştilor” în perioada de activitate în calitate de jurnalist la mediile de stat/comunale?
La acordarea pensiei jurnalistului, care activează în cadrul mediilor de stat sau comunale, se aplică normele, metodica şi ordinea calculării pensiei funcţionarului de stat. Legea Ucrainei „Cu privire la serviciul de stat” prevede restricţii la plătirea pensiei în perioada de activitate a jurnalistului în posturile care permit acordarea pensiei conform acestei legi. În cazul dat pensia nu se plăteşte, cu excepţia invalizilor de grupele I şi III, precum şi invalizilor de război de grupa III, participanţilor la acţiuni militare, persoanelor asupra cărora se extinde punctul 1 al articolului 10 al Legii Ucrainei „Despre statutul veteranilor de război, garanţiile protecţiei lor sociale”.
– Dacă pensionarul lucrează în baza acordului civil-de drept, oare i se va plăti pensia în perioada de obţinere a venitului pentru munca înfăptuită?
Dacă pensionarul lucrează nu în baza acordului de muncă sau îndeplineşte anumite lucrări la întreprinderi, instituţii sau la persoane fizice potrivit acordurilor cu caracter civil-de drept, pensia este plătită în proporţie de 85 la sută, dar ea nu trebuie să fie mai mică decât 1.423,50 grivne.
– Din aprilie 2011, pensionarul primeşte pensie, acordată în conformitate cu Legea Ucrainei „Cu privire la activitatea ştiinţifică şi activitatea tehnico-ştiinţifică”. În mo­men­tul de faţă el continuă să deţină un post ştiinţific potrivit contractului. Cum i se va plăti pensia de la 1 aprilie 2015?
Temporar, de la 1 aprilie 2015 şi până la 31 decembrie 2015, pensionarilor din această categorie, care activează în alte posturi, inclusiv ştiinţifice, pensia este plătită în proporţie de 85 la sută, dar nu mai puţin de 1.423,50 grivne.
– Bunăoară, o persoană primeşte pensie conform Legii Ucrainei „Cu privire la asigurarea cu pensii general-obligatorie de stat”, dar deţine un post de funcţionar de stat. Ea are dreptul la pensie potrivit modificărilor ce au intrat în vigoare la 1 aprilie 2015?
Legea prevede că temporar, de la 1 aprilie şi până la 31 decembrie anul curent, în cazul deţinerii unui post care oferă dreptul de a primi pensie de funcţionar de stat, pensia nu se plăteşte, excepţie făcând invalizii de grupele I şi III, precum şi invalizii de război de grupa III, participanţii la acţiuni militare, persoanele asupra cărora se extinde punctul 1 al articolului 10 a Legii Ucrainei „Despre statutul veteranilor de război, garanţiile protecţiei lor sociale”.
– Pensia de vârstă a unui pensionar este de 1.600 grivne. Care va fi mărimea ei după 1 aprilie 2015, dacă acesta lucrează ca antreprenor privat?
Modificările la lege prevăd: dacă pensionarul lucrează la alt post, inclusiv antreprenor privat, pensia se plăteşte în proporţie de 85 la sută din mărimea ei fixată, dar nu mai puţin de 1.423,50 de grivne.
– În ce ordine vor fi plătite impozitul şi taxa militară din pensie după 1 aprilie 2015?
Impozit se ia de la pensiile care în proporţie de 85 la sută sunt mai mari de 3.654,00 grivne pe lună. Bunăoară, de la o pensie de 5.000 grivne 85 la sută constituie 4.250,00 grivne. Scădem din ea 3.654,00 grivne, care nu sunt supuse impozitului şi primim o diferenţă de 596,00 grivne impozabile. Impozitul pe venit al persoanelor fizice e de 15 la sută, în cazul dat 89,0 grivne, plus 8,94 grivne taxa militară. Deci, pensionarul urmează să primească 4.151,66 de grivne.
– Un pensionar de la 1 aprilie 2014 deţine un post de funcţionar de stat. La 28 aprilie 2014 a fost eliberat din post în legătură cu chemarea la serviciul militar cu păstrarea locului de muncă pe un termen nu mai mare decât un an. De la 1 aprilie 2015 i se va plăti sau nu pensia?
Ordinea prevăzută de modificările corespunzătoare la legislaţia cu privire la pensii nu se referă la persoanele care participă la Operaţiunea antiteroristă. Pensionarul, la întoarcere, trebuie să prezinte o adeverinţă că e participant la Operaţiunea antiteroristă.
– Cetăţeanul M. primeşte pensie de vârstă şi continuă să lucreze în post de funcţionar de stat. În iulie 2015 urmează să-şi recalculeze pensia. Are dreptul la aşa ceva?
Desigur că are dreptul, fiindcă modificările adoptate nu se referă la dreptul de acordare şi recalculare a pensiei.
– Începând cu data de 1 aprilie curent, ce documente urmează să depună pensionarul care lucrează la organul local al Fondului de pensii?
El urmează să depună cerere, indicând data angajării la lucru. În afară de aceasta, prezintă copia cărţii de muncă, cu înscrierea respectivă, extrasul ordinului şi copia acordului civil-de drept.
– De exemplu, o persoană, care primeşte pensie de vârstă în conformitate cu Legea Ucrainei „Cu privire la serviciul de stat”, continuă să activeze pe tărâm ştiinţific. Acest post îi permite să lucreze şi să primească pensie după noile modificări?
În articolul 37 al Legii Uc­rainei „Cu privire la serviciul de stat” (în redacţia de la 1 aprilie 2015) sunt enumerate posturile care exclud primirea temporară a pensiei. Iar articolul 24 al Legii Ucrainei „Despre activitatea ştiinţifică şi tehnico-ştiinţifică” o astfel de normă nu prevede în perioada când se aplică ordinea specifică de plătire a pensiei. Prin urmare, activitatea la post ştiinţific este apreciată ca activitate în alte posturi.
Pentru a primi răspunsuri la întrebările care îi preocupă, pensionarii se pot adresa la Direcţia principală a Fondului de pensii al Ucrainei în regiunea Cernăuţi. Telefonul „liniei fierbinţi” 7-57-22 sau pe Skype-numele info_pfu.

Lasă un răspuns