Cea mai veche pisanie românească pe un monument de arhitectură medievală

2 10 2021 IST 1

La 2 octombrie 1409, cu 612 ani în urmă, a fost atestată cea mai veche pisanie românească –  de la biserica Streisângiorgiu  cu hramul Sfântu Gheorghe, situată lângă oraşul Călan (judeţul Hunedoara).

Construită în stilul romanic, între 1313-1314, pe locul unei biserici de lemn datate la 1130-1140, biserica din Streisângeorgiu este una din cele mai vechi construcții medievale din Transilvania și România, cunoscute până în prezent și păstrate în funcțiune.

Săpăturile arheologice au relevat vechimea neașteptat de mare a bisericii, conform inscripţiei slavo-române din interiorul ei. Inscripția a fost descoperită în altarul bisericii, în timpul unor sondaje asupra pereților. Inscripţia atestă că „În anul 1313/1314 am făcut biserica cu ajutorul sfântului Gheorghe și al Maicii Domnului şi al tuturor sfinților, întru ajutorul și iertarea păcatelor cneazului Balea și întru ajutorul și mântuirea și iertarea păcatelor popii Naneș și ale lui Teofil zugravul“.

2 10 2021 IST 3

Nu numai vechimea bisericii este impresionantă, ci și arhitectura ei foarte bine conservată, biserica fiind una dintre cele mai prețioase monumente de arhitectură medievală romanică din sud-estul Europei. La interior pictura murală se păstrează din trei etape succesive, respectiv cea inițială din 1313-1314, apoi pictura realizată în anul 1409 de meșterul Teofil și pictura realizată în anul 1743, an în care bisericii i s-a adăugat o tindă pe latura de vest, însă demolată în urma restaurărilor din anii 70 ai secolului trecut.

2 10 2021 IST 2

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий