Celui mai bogat om din Ucraina i-au fost blocate asset-uri în valoare de 820 de milioane de dolari

Ïðåçèäåíò ÔÊ «Øàõòåð» (Äîíåöê) Ðèíàò Àõìåòîâ âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå ê ×Å-2012. Êèåâ, 12 ìàÿ 2010 ã.

Celui mai bogat om din Ucraina, Rinat Akhmetov, i-au fost blocate asset-uri în valoare de 820 de milioane de dolari, de către un tribunal din Cipru, în cadrul unei dispute legale controversate cu cel mai mare operator de telecomunicații prin cablu din țară, informează Financial Times citat de zf.ro.

Akhmetov, a cărui avere a fost estimata de către Forbes la 4,6 miliarde de dolari, deține asset-uri în mai multe industrii, printre care cel al exploatării cărbunelui, al otelului, precum și în sectorul de energie și în cel de telecomunicații. De asemenea, acesta este acționar la clubul Șakhtar Donețk.

Printre asset-urile potențial afectate de acest blocaj se numără un apartament în Knightsbridge, Londra. Când a fost cumpărată, acea proprietatea era cea mai scumpa reședință privată din Marea Britanie.

Prin decizia tribunalului din Cipru, trei din cei cinci cei mai bogați oligarhi ucrainieni au asset-uri blocate în diferite cazuri în care sunt acuzați.

În cadrul unui caz de luna trecută, Marele Tribunal din Londra a emis un ordin de înghețare pentru asset-uri în valoare de 2,5 miliarde de dolari, aparținându-le oligarhilor Igor Kolomoisky si Gennady Bogolyubov, pentru implicarea lor în ceea ce s-a dovedit a fi aproape faliment pentru banca PrivatBank, pe care cei doi au deținut-o în 2016.

Lasă un răspuns