CERNĂUŢI: SIMFONIE ARHITECTONICĂ

5 01 2021 CER. 1

Clădire care a găzduit diferite administraţii ale ţinutului bucovinean

La Cernăuţi, locul permanent pentru Pomul de iarnă este Piaţa Integrităţii. Denumirea Pieţei s-a schimbat de câteva ori, la voinţa administraţiilor, care au guvernat ţinutul bucovinean. În anul 1875, când s-a împlinit un secol de dominaţie habsburgică, ea a devenit Piaţa Austriei. În anul 1918 a fost numită Ghica Vodă, în 1944 – Piaţa Sovietică şi din 1993 – Piaţa Integrităţii. Sunt etapele principale din istoria zbuciumată a Bucovinei.

În perioada austriacă pe Piaţă au fost ridicate clădiri administrative şi private, principala dintre ele fiind edificiul guvernului Bucovinei, construit în anii 1871-1873.  A fost aplicat un proiect comun pentru toate edificiile administrative ale provinciilor monarhiei. Clădirea masivă, construită în stilul clasicismului târziu, are un aspect prozaic. Unicul element mai expresiv este frontonul atic cu vulturul ce simbolizează monarhia. Arhitectul edificiului a fost Glaubitz, dar şi-a adus contribuţia şi Iosif Hlavka, arhitectul renumitei Reşedinţe a Mitropoliţilor Bucovinei.

Interiorul edificiului are o amenajare excelentă, mai ales etajul doi, cu săli de primire şi trepte largi, pe care au urcat persoane încoronate, reprezentanţi ai altor state, foarte mulţi oaspeţi de seamă. Pe treptele principale se află pictura pe sticlă „Vânătoare de urşi” de Offner. Construcţia edificiului a fost condusă de consilierul Pavlovski.

5 01 2021 CER 3

Clădirea a fost dată în exploatare în 1873. Ea avea trei etaje, dar în 1905 aici a izbucnit un incendiu. Consecinţele incendiului au fost lichidate în urma reparaţiilor capitale. A fost ridicat şi etajul patru, împodobit cu diferite elemente de arhitectură. În curtea clădirii a fost creat un scuar.

În perioada interbelică în Palatul Administrativ s-a aflat Prefectura judeţului Cernăuţi, iar odată cu instaurarea puterii sovietice în ţinut, aici a fost sediul Comitetului regional al Partidului comunist al Ucrainei. După obţinerea independenţei de către Ucraina, această impunătoare clădire a fost cedată Universităţii Naţionale „Iuri Fedkovyci” pentru facultăţile de istorie şi economie.

5 01 2021 CER. 2

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий