Concurs de cântece patriotice

11 02 2023 Ф 2

La Casa de cultură din Noua Suliţă s-a desfăşurat concursul-festival de cântece patriotice. El a avut ca scop descoperirea şi susţinerea tinerelor talente, antrenarea lor la mişcarea naţional-patriotică. La festival au participat 13 solişti şi grupe vocale, care au reprezentat oraşul Noua Suliţă, satele Marşinţi, Dinăuţi, Mălineşti, Doljoc, Rângaci, Şcoala de muzică din Noua Suliţă şi Centrul de învăţământ extraşcolar. Tinerii artişti amatori au demonstrat un nivel artistic înalt la interpretarea creaţiilor patriotice. Pe primul loc s-a clasat Miroslava Dântu din Mălineşti, pe locul doi – Vasile Gulpac de la Centrul de învăţământ extraşcolar şi Elea Scacun de la Casa de cultură din Noua Suliţă, pe locul trei – Marina Zahariuk din s. Sloboda şi grupul vocal „Neînfrânţii” din Doljoc. Învingătorii concursului au fost premiaţi de Consiliul Orăşenesc Noua Suliţă, iar grupul vocal din Rângaci s-a învrednicit de premiul Organizaţiei ostaşilor-afgani.

„Libertatea Cuvântului”  – www.lyberti.com

Добавить комментарий