„Creaţia eminesciană m-a întors cu sufletul spre Moldova”

Screenshot_1

Cu prilejul aniversării a 168-a a naşterii lui Mihai Eminescu, redacţia ziarului „Libertatea Cuvântului” i-a solicitat un interviu scriitorului din Kiev, Volodymyr POIATA, care traduce în limba lui Şevcenko din creaţia eminesciană.

– Domnule Volodymyr, cum aţi luat cunoştinţă de literatura română, de creaţia lui Eminescu?

– Trăind de mulţi ani în Kiev, tot timpul îmi aduc aminte cu nostalgie de Moldova. Am învăţat în şcoala ucraineană, dar am dorit să cunosc limba română. Din acest motiv mă abonam la presa periodică din Moldova, miam procurat dicţionare. M-am născut într-o familie unde se vorbea „moldoveneşte”, dar nu literar, de aceea întotdeauna am tins să-mi perfecţionez nivelul de cunoaştere a limbii literare române. La vârstă matură am început să scriu şi să public versuri şi în acea perioadă un bun prieten al meu din Chişinău mi-a dăruit un volum de versuri de Eminescu cu grafie chirilică. Am început să-l citesc şi am rămas impresionat de poezia „Din străinătate”. În ea parcă era descrisă starea mea sufletească şi m-am apucat să traduc poezia în ucraineană, cu lacrimi în ochi. Apoi au urmat alte traduceri. Am tradus şi poemul „Luceafărul”. Pot să afirm: „Scumpul meu, Mihai Eminescu, mi-ai arătat cărăruia care ma întors în îmbrăţişarea Moldovei”.

– Cine v-a apreciat traducerile din creaţia eminesciană?

– Ceva mai târziu traducerile mele au fost citite de asemenea oameni eminenţi ai culturii şi literaturii din Moldova ca academicianul Mihai Cimpoi şi preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, Arcadie Suceveanu, pentru care le sunt foarte recunoscător. În anul 2017 ei m-au invitat la Chişinău, la Festivalul „Primăvara europeană a poeţilor” şi la Congresul mondial al eminescologilor, care s-au desfăşurat la cel mai înalt nivel. În sunt recunoscător şi lui Victor şi Ecaterina Cojuhar, prezentatorii radiojurnalului „Renaşterea” la Compania de radio şi televiziune din Moldova, care popularizează traducerile mele din Eminescu în ucraineană.

– Aţi tradus şi din creaţia altor scriitori români?

– Paralel cu traducerile din Eminescu am tradus din poezia altor clasici ai literaturii române. Lucrez la o antologie a poeziei române în traducere ucraineană. Referitor la traducerile precedente din creaţia eminesciană, realizate de alţi traducători ucraineni, pot spune că nu toate au fost reuşite. Dar, slavă Domnului, că ele există. Sunt bucuros de faptul că Pronia cerească mi-a dat puteri, inspiraţie şi voinţă să realizez un lucru atât de nobil pentru apropierea spirituală a ambelor popoare. În ultimul timp am tradus şi poezia de debut al lui Mihai Eminescu „La mormântul lui Aron Pumnul”.

– Vă dorim succese şi să prezentaţi cât mai repede cititorilor ucraineni antologia de lirică românească.

Vasile CARLAȘCIUC

Добавить комментарий