CUM URMEAZĂ SĂ FIE O BIBLIOTECĂ SĂTEASCĂ ÎN CONDIȚIILE ACTUALE

Screenshot_1

Pe lângă Biblioteca raională centrală Herța funcționează „Școala bibliotecarului”. În cadrul ei bibliotecarii au posibilitate să facă schimb de experiență. Le sunt de mare folos și mijloacele performante de comunicare. Săptămâna trecută, prin Skype, bibliotecarii herțeni au luat cunoștință de experiența avansată a Bibliotecii centrale din orașul Uman, regiunea Cerkasy, aflând despre felul cum funcționează bibliotecile în condițiile descentralizării și formării comunităților teritoriale unite. Asemenea şedinţe cu bibliotecarii din diferite regiuni ale Ucrainei au loc în fiecare trimestru, ne-a comunicat directoarea Bibliotecii raionale centrale Herța, doamna Elena MIHAI.

– Această ședință a „Școlii bibliotecarului” a fost condusă de directorul-adjunct al bibliotecii noastre, doamna Angela Marcu, precizează doamna Elena Mihai. Șefii bibliotecilor din satele raionului participă la discuțiile prin Skype, cu atât mai mult că dispun de o experiență bogată. Ele au fost inițiatoarele creării „Școlii tânărului bibliotecar”. Numai în raionul Herța funcționează o astfel de școală de însușire mai profundă a profesiei. Pentru noi este o bucurie dublă, fiindcă dispunem de cadre tinere.

– Fiecare bibliotecă sătească are o anumită orientare, continuă doamna Elena Mihai. De exemplu, Biblioteca din Horbova, condusă de Elena Jechel, valorifică tradițiile populare românești. Bibliotecarii de aici au alcătuit colecția „Cântecele strămoșilor noștri” de un real folos pentru artiștii amatori din localitate. La bibliotecă, de asemenea, sunt alcătuite scenariile multor acțiuni culturale de masă.

La Buda Mare funcționează „Centrul biblioterapeutic”, inițiat de Vera Iftinca. El a ocupat locul doi pe regiune în privința deservirii persoanelor cu dezabilități. Iar la Biblioteca din Culiceni, condusă de tânăra Tatiana Andrus, anul trecut a fost realizat un proiect internațional (Franța-Moldova-Culiceni). În rezultat, această bibliotecă sătească a primit cărți și jocuri interactive pentru suma de 1.000 euro. Deci, avem cu ce ne mândri, afirmă directoarea Bibliotecii raionale centrale Herța, dna Elena Mihai.

Lasă un răspuns