DE CE SATUL POIENI-BUCOVCA SE VREA DIN NOU ÎN RAIONUL HLIBOCA?

Screenshot_1 - Copie

Satul Bucovca (PoieniBucovca), în comparaţie cu cele din vecinătatea sa nemijlocită, o perioadă îndelungată din istoria sa, s-a pomenit situat la margine de hotare, bunăoară la frontiera Imperiului Austro-Ungar cu România. în ultimul pătrar de veac el face parte din raionul Herţa, pe când satele vecine – din raionul Hliboca. Această împărţire teritorialadministrativă, poate neînsemnată la prima vedere, le-a creat locuitorilor din PoieniBucovca multe probleme şi bătaie de cap. „Satul nostru se aseamănă cu o insuliţă, ne spune doamna Cornelia Roşea.

O insuliţă înconjurată de localităţi din raionul Hliboca. Atunci când era un singur raion, Hliboca, nu aveam probleme Ele, problemele, au început de când aparţinem la raionul Herţa. în primul rând, nu ai cu ce călători la Herţa, fiindcă în direcţia aceea nu circulă nici un autobuz. Drumurile prin Tureatca şi prin Mihoreni sunt rele, mai ales pe timp de iarnă. Nici acei care au maşini proprii nu riscă să circule pe aceste drumuri. De aceea, pentru a ajunge la Herţa, plecăm mai întâi la Cernăuţi, iar de acolo – la Herţa. Facem un drum de 80 kilometri, pe când Hliboca e la o depărtare de 18 kilometri. în afară de aceasta, autobuzele spre Hliboca circulă foarte des. Consătenii noştri, care trebuie să se trateze, spun că sunt din satele vecine şi se internează la spitalul din Hliboca, şi nu la Herţa”.

„Ne-am adresat cu această problemă şi conducerii raionului Herţa, dar ni s-a apus că autobuzele sunt private şi că şoferilor nu le este convenabil o asemenea cursă, ne explică domnul Gheorghe Mitran. Dar care este grija autorităţilor din raion faţă de satul nostru? Nu avem grădiniţă! Părinţii îşi duc copiii la Grădiniţa din Tureatca, şcoala a fost construită pe mijloace băneşti din România. Şi dacă acum oamenii au dreptul să hotărască benevol ce fel de comunităţi teritoriale unite să creeze, atunci de ce să nu abordăm chestiunea trecerii satului nostru în componenţa raionului Hliboca, ca apoi să formăm o comunitate teritorială unită cu mai multe sate hlibocene?”.

Dl Gheorghe Mitran şi dna Cornelia Roşea, după ce au prezentat listele cu semnăturile consătenilor lor (257 de persoane), care sunt pentru trecerea satului Poieni-Bucovina în componenţa raionului Hliboca, la Administraţia Regională de Stat şi la Consiliul Regional, spunându-şi păsul preşedintelui Consiliului Regional, au trecut şi pe la redacţia săptămâ­ nalului „Libertatea Cuvântului”.

„Suntem un grup de iniţiativă şi o facem deschis, exprimând voinţa consătenilor, afirmă dl Gheorghe Mitran şi dna Cornelia Roşea. Cereri respective am scris şi la Consiliul sătesc pe numele primarului Maria Puiu. Am cerut să participăm la sesiunea Consiliului sătesc, dar nu ni s-a permis. La 7 august a avut loc adunarea satului, la care a participat şi conducerea raionului Herţa, şi tot nu ni s‘ a permis să luăm cuvântul, nu-mindu-ne „oameni cu trecut întunecat”, în sală erau vrea 250 de persoane care au strigat: „Vrem să fim în componenţa raionului Hliboca!”.

De vocea poporului trebuie să se ţină cont, cu atât mai mult când este vorba de propuneri raţionale. Deci, oamenii nu sunt indiferenţi de cele ce se petrec în satul lor, caută soluţii mai potrivite pentru problemele care există. Sperăm că această problemă poate fi soluţionată, în mare parte, la nivelul Consiliului Regional, cu atât mai mult în perioada când procesul de reformare a autoadministrării locale a intrat în faza finală. Chiar la 7 decembrie, în Ziua autoadministrării locale, Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, a semnat decretul ”Cu privire la sarcinile de primă urgenţă de dezvoltare a autoadministrării locale în Ucraina in anul 2017”. în document se pune accentul pe crearea benevolă a comunităţilor teritoriale unite. Oare nu în acest cadru se înscrie şi iniţiativa majorităţii locuitorilor din Bucovca (PoieniBucovca)?

Lasă un răspuns