De la indici-record – la decăderi alarmante

Screenshot_1

Complexul agroindustrial are două ramuri principale: sectorul de cultivare a plantelor și cel zootehnic. Situația în ele este diametral opusă. Dacă fermierii ucraineni nu s-au dezobișnuit să crească recolte mari, îngrijitorii de animale nu prea au cu ce se lăuda.

Duminica trecută a fost marcată Ziua agricultorului și în cadrul ei au fost citați indici care inspiră speranță. Recolta de cereale din anul curent deja a depășit maximul istoric: 66,4 milioane tone, mai mult decât precedentul indice-record, înregistrat în anul 2016. Acest rezultat se datorește recoltei de porumb, care pretinde și ea la maximul istoric de 34,8 milioane tone.

Printre regiunile fruntașe este și regiunea Cernăuți, care deține locul al treilea pe țară la producția globală. În comparație cu indicele din perioada respectivă a anului trecut, producția globală a crescut în zece luni ale anului curent cu 6,1 la sută. S-a dublat recolta de soia, au sporit recoltele de rapiță, floarea-soarelui, legume, fructe și pomușoare. La festivitățile de la Cernăuți, consacrate sărbătorii profesionale a agricultorilor, au fost menționate circa 20 de gospodării din regiune. Între acestea se numără cele conduse de conaționalii noștri Alexei Cherțoia (Marșinți), Ștefan Gligor (Stroiești–Vancicăuți), Viorel Șvabu (Horbova). Conducătorul gospodăriei „Spicul de aur”, Ștefan Gligor, a organizat o adevărată sărbătoare pentru agricultori la Stroiești, cu participarea conducătorilor raionului Noua Suliță și a artiștilor amatori din Stroiești, Dinăuți și Tărăsăuți.

Sărbătoarea agricultorilor a fost umbrită într-o măsură oarecare de tendința nesănătoasă care se face simțită și în sectorul de cultivare a plantelor. Din grânar al Europei, Ucraina se transformă treptat într-o bază de materie primă în plan european, ba chiar și mondial. Președintele Academiei Naționale de Științe Agrare a Ucrainei, Iaroslav Gadzalo, a ajuns la următoarea concluzie: „Potrivit calculelor oamenilor de știință, economiștilor, în unele regiuni potențialul agroindustrial este folosit mai puțin de jumătate, iar în medie pe țară – în proporție de 60 la sută. Când am comparat producția obținută și eficiența folosirii pământului la noi și în Belgia, am rămas uimiţi. Afirmam permanent că Ucraina poate hrăni circa 500 milioane de oameni. Însă, luând în considerare realizările fermierilor belgieni, am ajuns la altă concluzie: statul nostru poate hrăni peste un miliard de populație de pe globul pământesc. Însă aici trebuie să accentuăm că este extrem de necesar ca producția noastră să fie prelucrată pe loc și realizată pe piața externă la preț mare. Locuri de muncă trebuie create în țară și să nu livrăm peste hotare cereale, ci produse gata. Încă în anii 2014-2015 am vândut producție agricolă pentru suma de 22 miliarde dolari, pe când o țară mică, cum este Olanda, a vândut această producție pentru suma de 60 miliarde dolari. Aceasta atestă că avem un potențial enorm”.

În schimb scade potențialul sectorului zootehnic. Datele de statistică atestă că în perioada ianuarie-octombrie producția de lapte în Ucraina a constituit 8,74 milioane tone, cu 2,1 la sută mai puțin decât în perioada analogică a anului trecut. Cauza este cunoscută: au scăzut prețurile de achiziție la lapte, iar cerințele față de calitatea lui au crescut, sătenilor li s-au luat și o bună parte din imașuri și aceștia nu pot face nimic decât să ducă vacile la abator. În ultimul timp, șeptelul de vaci s-a redus cu 100 mii capete, iar cel de porci – cu 200 mii capete.

La fel e și situația în regiunea Cernăuți, deși, în pofida greutăților, în decursul a zece luni ale anului curent gospodăriile agricole din ținut au produs 46,2 mii tone de carne, 229,7 mii tone de lapte, 105,8 tone de lână și circa 300 milioane de ouă, cu mult mai mult decât în perioada respectivă a anului trecut. În acest context se cere menționat faptul că în regiune funcționează Programul complex de susținere a dezvoltării agriculturii până în anul 2022. În 2018 în acest scop din Bugetul regional au fost alocate circa 2 milioane grivne. Astfel, 54 de gospodării ale sătenilor au primit 229 mii grivne pentru întreținerea a trei și mai multe vaci, 4 gospodari au primit 215 mii grivne pentru creșterea oilor de prăsilă.

Și încă un indice care nu poate fi tratat de pe poziții optimiste. În nouă luni ale anului curent volumul producției agrare, importate de Ucraina, a crescut cu 20,8 la sută față de indicele din anul trecut. Pentru cumpărarea acestor produse s-au cheltuit 3,9 miliarde de dolari. Oare nu este mai eficient să fie stimulată munca agricultorilor ucraineni?

Screenshot_3

Lasă un răspuns