„Despre oameni buni trebuie să vorbim cât mai mult”

Screenshot_1

Şcoala sindicatelor este o şcoală de lucru cu oamenii, o şcoală a vieţii. Domnul Gheorghe Melnic, originar din Priprutia, raionul Noua Suliţă, a trecut printr-o astfel de şcoală la modul cel mai serios. La timpul său a absolvit Şcoala Superioară a Sindicatelor „Şvernik” de la Moscova şi Harkiv. „Am început studiile la Moscova, dar diploma am primit-o la Harkiv, explică domnul Gheorghe. În viaţă am avut asemenea cazuri. Chiar clasa întâi am început-o la români şi am terminat-o la sovietici».

A urmat apoi Şcoala tehnico-profesională feroviară, şcoala medie serală şi 25 de ani de muncă la Depoul de locomotive din Cernăuţi, în ultimii cinci ani fiind lider sindical. Fiind o persoană cu iniţiativă, omenos, având o comportare cu respect faţă de muncitori, l-a observat pre­ şedintele Consiliului Orăşenesc de atunci, Volodymyr Doţiuk, şi l-a invitat la Primărie, încredinţându-i Sec­ţia de evidenţă şi repartizare a spaţiului locativ. „Volodymyr Doţiuk a fost un om cu literă mare — un om cumsecade, cinstit, nu l-am văzut niciodată să vorbească pe un ton ridicat nici cu noi, funcţionarii, nici cu cetăţenii, care i se adresau cu fel de fel de plângeri. Am avut ce învăţa de la el”, afirmă domnul Gheorghe.

„În anul 2013 am lansat iniţiativa de a inaugura placa comemorativă „V. Do­ţiuk” pe frontispiciul Şcolii medii nr. 14. Noi, veteranii, am pus mână de la mână şi am adunat o anumită sumă de bani. Ea s-a dovedit a fi insuficientă pentru un meş­ ter. M-a ajutat fratele Petru, fost director al Uzinei „Emalposuda”. El ne-a propus un sculptor, pe Serhii Babinski, care ne-a spus scurt şi clar: „Din stima pe care o am faţă de Doţiuk o să iau atâta, cât veţi considera de cuviinţă să-mi plătiţi”, îşi aminteşte cu recunoştinţă veteranul.

Pentru această placă comemorativă şi pentru munca desfăşurată întru prosperarea oraşului nostru, Gheorghe Melnic a fost distins cu medalia „întru slava Cernăuţiului”. „Acum adun materiale pentru o carte de amintiri despre Volodymyr Doţiuk. Iar la 30 ianuarie, în preajma zilei de naştere a fostului primar, am organizat la Muzeul etnografic regional o expoziţie de documente şi fotografii despre el. Punem la cale şi crearea unui film. La fel îl omagiem şi pe urmaşul lui Doţiuk — pe regretatul Pavlo Kaspruk, şi el un minunat primar al Cernăuţiului”.

Toate aceste acţiuni s-au desfăşurat cu participarea nemijlocită a membrilor Consiliului veteranilor de pe lângă Primăria oraşului, unul dintre conducătorii lui fiind domnul Gheorghe Melnic, distins cu insigna de onoare „Veteran al Ucrainei”. „Despre oameni buni trebuie să vorbim cât mai mult, iar o carte despre veterani este o carte de învăţătură pentru generaţiile care vin. Aşa văd destinaţia cărţii de amintiri despre Volodymyr Doţiuk, celei despre veteranii feroviari din Cernăuţi”.

Gheorghe Melnic visează şi la o carte despre familia sa. „Familia Melnic este foarte mare şi văzută. La Priprutia şi în alte părţi avem vreo 400 de descendenţi din seminţia noastră, se destăinuie domnul Gheorghe. Am convenit noi între noi şi cred că într-un an vom scrie o astfel de carte. Zilele acestea am vorbit cu o rudă de-a mea din Priprutia, Gheorghe Bu- şilă, care mi-a spus că în Internet a dat de un oarecare Eugen Melnic din Canada. Pe când eram mic tata îmi povestea că fraţi de-ai săi au plecat în Canada, la câştig. Şi până acum nu avem nici o ştire de la descendenţii lor. Poate, într-adevăr, acest Eugen Melnic este o rudă de-a noastră?”

Vasile CARLAȘCIUC

Добавить комментарий