Din topul ştirilor

3 12 2020 LC TOP 1

La 3 decembrie, în întreaga lume a fost marcată Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilități, ea urmărind scopul implementării unor programe de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă pentru categoriile sociale defavorizate. În raionul Storojineţ activează de mai mulţi ani Organizaţia publică „Părinţii copiilor invalizi „Bogdan”, pe care o conduce Galina Tokar. Cu prilejul acestei zile, membrii Organizaţiei  publice „Bogdan” au desfăşurat o acţiune de caritate, fiind ajutaţi de conducerea Comunităţii Teritorial Unite Crasna. În rezultat, fiecare familie, care educă copii invalizi, a primit cadouri şi premii din partea autorităţilor locale şi sponsorilor organizaţiei publice.

***

La Şcoala medie nr.1 din Ciudei cu limba română de predare, raionul Storojineţ, se acordă o atenţie deosebită educaţiei ecologice. Sub conducerea directorului şcolii, Radu Petraşescu, funcţionează organizaţia tinerilor silvicultori, care conlucrează cu Gospodăria silvică de stat Storojineţ. Elevii-tineri silvicultori se preocupă de protecţia naturii. În cadrul organizaţiei sunt câteva cercuri: „Farmacia naturii” (conducător M. Petraşescu), „Viaţa plantelor” (M. Meglei), „Tinerii ecologişti” (L. Gherman), precum şi o brigadă de agitaţie ecologică  (D. Meglei). Prin faptele bune, elevii îşi demonstrează  dragostea faţă de natură, iar acum, la început de iarnă, au pregătit de sine stătător căsuţe pentru hrănirea păsărilor, menţionează pe conturile lor de Facebook pedagogii şcolii.

***

La Cernăuţi au fost înmânate premiile literar-artistice „Olga Kobyleanska” pe anul curent. La secţiunea „Popularizarea patrimoniului cultural ucrainean în lume” deţinătorul premiului a devenit profesorul Ivan Reboşapca de la Universitatea din Bucureşti, profesor honoris causa al Universităţii Naţionale „Iuri Fedkovyci” din Cernăuţi. După cum menţionează profesorul cernăuţean, Volodymyr Antofiiciuk, doctor honoris causa al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Ivan Reboşapca  este un specialist cunoscut în domeniul ucrainisticii, care în decursul mai multor decenii popularizează în România şi în lume cultura ucraineană, inclusiv creaţia Olgăi Kobyleanska. Ivan Reboşapca este autorul monografiei în două volume „Pagini ale şevcenkianei româneşti”. Ea a apărut în perioada 2016-2017, în care pentru prima dată sunt totalizate realizările cercetărilor vieţii şi creaţiei lui Taras Şevcenko în România în decursul a 120 de ani.

***

A fost făcut bilanţul concursului regional „Bibliotecile în regimul activităţii la distanţă”, iniţiat de Secţia Cernăuţi a Asociaţiei bibliotecarilor din Ucraina. Trei laureaţi ai concursului sunt din raionul Herţa: Biblioteca raională centrală din Herţa, Biblioteca-filială din Culiceni şi Biblioteca publică din Horbova a Comunităţii Teritorial Unite Ostriţa. Învingătorilor li s-a înmânat un calculator şi două web-camere.

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

3 12 2020 LC TOP 43 12 2020 LC TOP 5 3 12 2020 LC TOP 6

Добавить комментарий