Dumitru Covalciuc a trecut în eternitate…

dumitru-covalciuc_64811100

Comunitatea românească din regiunea Cernăuți au pierdut astăzi încă o mare personalitate – s-a stins din viață istoricul, folcloristul, publicistul și scriitorul Dumitru Covalciuc.

Dumitru Covalciuc s-a născut la 2 ianuarie (26 decembrie) 1947 în satul Oprișeni, raionul Hliboca. După terminarea școlii din sat, absolvește Facultatea de limbi străine a Universității de Stat din Cernăuți, specialitatea limba franceză. De fapt se dedică studierii istoriei Bucovinei și valorificării tezaurului folcloric al ținutului natal. Prin anii 70 adună texte folclorice din diferite sate bucovinene și le păstrează până când apare posibilitatea de a le edita în volume aparte sau colective.

 A fost un ziarist recunoscut. Întreaga biografie de muncă ține de gazetărie la „Zorile Bucovinei”. Chiar de la începutul anilor 90, odată cu începerea mișcării de renaștere culturală a românilor din regiunea Cernăuți, Dumitru Covalciuc, fiind deja membru-fondator al Societății pentru cultură românească „Mihai Eminescu”, desfășoară o amplă activitate în domeniul cercetării trecutului românilor din ținut. Este fondator și director al institutului obștesc „Dimitrie Onciul”, editează ziarul „Codrul Cosminului”, revista „Miorița”. Este autor și redactor a 26 de volume a revistei „Țara Fagilor”, care pe bune este o arhivă de neprețuit a istoriei și culturii române bucovinene.

Dumitru Covalciuc tipărește mai multe culegeri de folclor și o serie întregă de monografii ale localităților nordbucovinene. Iată doar câteva: „Poveşti şi snoave din Bucovina”, Hliboca,1994; „Legende populare din Bucovina”, Hliboca,1995; „202 cântece populare din Bucovina”, Hliboca,1996; „Basme bucovinene”, Hliboca, 1997; „Stejarii Horecii”, Hliboca, 1997; „ Petrea Voinicul şi Florea Înfloritul”, Hliboca, 2003; „Сomori folclorice din dulcea Bucovină”, Hliboca, 2004; „Oprişeni, un sat la răspântiile istoriei” , Hliboca-Zelena Bukovîna, 2008 și altele.

A fost fondatorul și președintele Cercului cultural „Arboroasa”, care mai apoi devine Societate culturală. Desfășoară o activitate fructuoasă, în domeniul editorial. Documentele de arhivă sunt în centrul atenției și toate argumentele din lucrările publicate se bazează pe ele.

Meritul lui Dumitru Covalciuc este incontestabil la aflarea mormântului lui Iancu Flondor de la Maidanul Storojinețului, inițierea organizării pelerinajelor la Stejarul lui Ștefan cel Mare din Codrii Cosminului, instalarea primei Cruci-monument pe gropile comune de la Fântâna Albă unde au fost împușcați mii de români, documentarea și editarea mărturiilor românilor deportați în Siberia și Kazahstan. A scris romanele „Revolta” și „Tinerețea lui Doxachi Hurmuzachi”.
Acestea sunt doar câteva crâmpeie din bogata activitate literară și culturală a lui Dumitru Covalciuc.

Date biografice preluate din Monitorul de Hliboca, 26 decembrie 2016

Redacția ziarului „Libertatea Cuvântului” din regiunea Cernăuți este profund îndurerată de decesul lui Dumitru Covalciuc și exprimă sincere condoleanțe rudelor și prietenilor defunctului.

Lasă un răspuns