Fişciuk: Întreprinderile de prelucrare a lemnului trebuie asigurate cu materie primă

Guvernatorul regiunii Oleksandr Fişciuk a accentuat asupra necesităţii asigurării întreprinderilor locale de prelucrare a lemnului cu suficientă materie primă.
“Antrenarea de fonduri în domeniul prelucrării materialului lemnos va facilita reducerea volumului exporturilor de lemn în străinătate, crearea de locuri de muncă şi va asigura venituri în bugetele de toate nivelurile”, a menţionat Olek­sandr Fişciuk. Potrivit spuselor şefului Direcţiei silvice regionale, Anatol Ko­valski, în 2014 în regiune au fost împădurite 2.836 de hectare de teren, ceea ce a reprezentat 109% din planul prevăzut. În 2015 se preconizează împădurirea a 2.330 de hectare. De asemenea, A. Kovalski a de­clarat că la etapa actuală este elaborat un mecanism eficient care să permită transformarea deşeurilor forestiere în energie termică.

Lasă un răspuns