Funcţionar necinstit

Un locuitor al raionului Hliboca s-a adresat lucrătorilor miliţiei cu rugămintea să-l ajute în soluţionarea unui litigiu cu un funcţionar din raion. Acesta i-ar fi cerut o sumă frumuşică pentru a facilita rezolvarea unor probleme de lucru. Colaboratorii or­ganelor de drept au reacţionat la reclamaţie. Au fost în­tre­prinse o serie de măsuri, în cadrul cărora a fost documentată trans­mi­terea sumei de bani către fun­cţionar. Ultimul nu şi-a recunoscut vina, ba a scris în mijloacele de informare în masă că banii i-au fost aruncaţi special şi că el nu s-a atins de bancnote. Ultimul punct în acest litigiu îl va pune ancheta pre­judiciară şi expertiza chimică, care, pentru obiec­tivitate, este efectuată în re­gi­unea Lviv. În prezent anche­tarea cazului continuă. În cadrul ei urmează să fie stabilite toate cir­cum­stanţele acelei întâmplări.

Lasă un răspuns