General ucrainean: Forțele NATO s-ar putea să nu fie pregătite să se confrunte cu armata rusă în cazul operațiunilor militare de amploare

Âîåííûé ýêñïåðò, áûâøèé çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ãåíøòàáà ÂÑÓ, êàíäèäàò âîåííûõ íàóê Èãîðü Ðîìàíåíêî â Êèåâå, 23 äåêàáðÿ 2015 ã. Ôîòî Ìóñèåíêî Âëàäèñëàâ / ÓÍÈÀÍ

Generalul- locotenent, Igor Romanenko  a evaluat șansele NATO în cazul unui  război la scară largă cu Rusia. În cadrul unui interviu acordat publicației ”Apostrof” oficialul militar ucrainean spune că forțele NATO în multe privințe s-ar putea să nu fie pregătite să se confrunte cu armata rusă în cazul unor operațiuni militare de amploare. El menționează că blindatele ruse staționate în teritoriile ucrainene ocupate depășesc capacitatea comună a tancurilor din Marea Britanie, Franța și Germania. De exemplu, NATO la începutul anului avea un batalion de 1.200 de persoane în Polonia și Marea Baltică, spune Romanenko, adăugând că tancurile și  blindatele americane continua să fie aduse în aceste țări. Americanii și-au dat seama că se va pierde mult timp pentru transportarea echipamentelor. În acest timp rușii pot ajunge pe țărmul Mării Baltice.

”Ei au deja grupuri concentrate, instruite și echipate. Desigur, americanii reacționează la evenimentele din Europa de Est, dar dacă numărăm potențialul militar al celor două părți, atunci totul devine evident. În al doilea rând, atunci când americanii au analizat situația, ei și-au dat seama că nu erau pregătiți pentru un război cu un asemenea adversar. Prin urmare, ei se reformează, înlocuiesc armamentul și așa mai departe „, spune Romanenko.

Potrivit generalului, merită să ne amintim că în Crimeea ocupată, Rusia și-a mărit semnificativ puterea militară. De asemenea, trebuie luată în considerare o posibilă invazie prin regiunea Herson. ”Ei (rușii n.r) , analizează toate variantele. Urmează ca Putin să decidă dacă vor ataca sau nu. El procedează în felul următor: face un pas , privește în jur, analizează, alege direcția eficientă și apoi face următorul pas. Este un om experimentat”, constată generalul Romanenko.

Lasă un răspuns