Guvernul este tras la răspundere pentru inactivitate

19269272_303

Judecătoria administrativă regională Kiev a intentat un proces referitor la inactivitatea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei în ce privește neelaborarea proiectului de lege despre circuitul terenurilor arabile.  Guvernul urmează să elaboreze proiectul de lege respectiv și să-l înainteze spre examinare Radei Supreme. Ședința de pregătire va avea loc la 24 septembrie. Cerința acțiunii intentate este de a obliga ministerele de profil și Cabinetul de Miniștri să elaboreze proiectul de lege privind circuitul terenurilor arabile și să-l înainteze spre examinare Parlamentului. La răspundere pentru inactivitate sunt trași Cabinetul de Miniștri, Ministerul Politicii Agrare și Alimentației, Ministerul Dezvoltării Economice, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Serviciul de Stat  al Ucrainei pentru Geodezie, Cartografie și Cadastru.

Добавить комментарий