În atenția tinerilor pictori!

Eminescu 13 - Sara pe Deal

Cu ocazia împlinirii a 168 de ani de la nașterea Luceafărului poeziei românești, Mihai Eminescu, anunțăm tradiționalul concurs de artă plastică sub genericul „Inspirați de opera eminesciană”. Elevii pot expedia, până la 10 ianuarie 2018, la sediul Societății pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuți (Piața Centrală, 9) desene pe motivul creației Poetului (începând cu formatul A4). Cele mai reușite vor fi prezentate în cadrul unei expoziții.

Relații suplimentare la tel: 050-6274156,

e-mail: vasilebycu@gmail.com.

Lasă un răspuns