În gospodăriile agricole din raionul Storojineț a scăzut catastrofal numărul de bovine

numarul-de-vaci-din-r--moldova-continua-sa-scada-de-la-independenta-incoace-s-a-redus-de-peste-3-ori-30637

În anul 2018 șeptelul de vite mari cornute și de porci a coborât la cel mai jos nivel din istoria contemporană a țării. Dacă la 1 decembrie 2018 în Ucraina erau 3,65 milioane de capete de vite mari cornute, la începutul anului curent acest indice este de 3,39 milioane capete, deci în comparație cu datele de statistică de la 1 ianuarie 2018 s-a înregistrat o scădere cu 4 la sută. În gospodăriile sătenilor această reducere a fost mai mare decât în gospodăriile agricole, însă, totuși, proporția a rămas neschimbată – în gospodăriile private ale sătenilor sunt întreținute 67 la sută din șeptelul de bovine și porcine din Ucraina. Constatăm că a trecut timpul complexelor zootehnice mari, iar soarta ramurii respective depinde în mare măsură de dorința săteanului de a avea în gospodărie o vacă și cel puțin un purcel. Statistica ne demonstrează că și această dorință a gospodarului e în scădere. La 1 decembrie șeptelul de porci din gospodăriile private ale sătenilor a scăzut cu 8,2 la sută față de indicele din data analogică a anului 2017, în timp ce la întreprinderile zootehnice s-a înregistrat o creștere a numărului porcilor cu 1,5 la sută.

Situația poate fi explicată prin faptul că sătenii nu vor să riște din cauza bolii infecțioase – pesta porcină, care într-o singură zi poate reduce eforturile lor la zero. Dar mai există și anumiți factori economici, ba chiar și sociali. Înainte vreme, venitul suplimentar al săteanului îl asigura creșterea animalelor. Acum o bună parte dintre tinerele familii din localitățile sătești au plecat la muncă peste hotare, în sate rămânând pensionarii, care, primind un ajutor din partea rudelor din țările străine, își cruță sănătatea și nu doresc să aibă griji în plus, crescând animale.

Regiunea Cernăuți nu face excepție: și în gospodăriile agricole șeptelul de bovine și porcine a scăzut vădit. La 1 decembrie 2018 în întreprinderile agricole din regiune erau întreținute 6.442 de vite mari cornute, ceea ce constituie 77,4 la sută în comparație cu indicele de la această dată din 2017. Numărul porcinelor e de 49.745 de capete, adică 94,5 la sută față de indicele din 1 decembrie 2017. În raionul Herța, de exemplu, cireada de bovine numără 650 de capete (a scăzut cu 2,5 la sută). Iar șeptelul de vaci cu lapte a rămas constant – 236 de capete. Gospodăriile agricole din acest raion nu se ocupă de creșterea porcilor. În gospodăriile din raionul Hliboca sunt întreținute 62 de bovine, inclusiv 33 de vaci cu lapte (o reducere cu 10,1 la sută). Vădit s-a redus șeptelul de vite mari cornute în gospodăriile din raionul Noua Suliță – 75,1 la sută, aici rămânând la data analizată 412 bovine, inclusiv 142 de vaci cu lapte. În schimb, în gospodăriile agricole din raionul Noua Suliță a crescut șeptelul de porci cu 21 la sută și sunt întreținute 34,4 mii capete. E cel mai mare indice între raioanele regiunii. În gospodăriile agricole din raionul Storojineț au rămas numai două vaci cu lapte. Este o scădere catastrofală, iar cu 4,4 la sută a scăzut șeptelul de porci, care și așa nu este mare – numai 95 de capete.

Drept imbold pentru reînnoirea sectorului zootehnic pot servi subvențiile de stat, ajutorul concret acordat fermierilor. Au pondere și subvențiile pe care Guvernul planifică să le plătească sătenilor pentru întreținerea tineretului bovin. Numai interesul economic poate mări numărul vitelor pe imașuri.

Добавить комментарий