Intenţiile benevole ale populaţiei și durerile de cap ale funcţionarilor

01-16

Satele Mahala, raionul Noua Suliţă, şi Ostriţa, raionul Herţa, au un destin foarte asemănător. Ambele localităţi se află la o azvârlitură de băţ de Cernăuţi şi această vecinătate apropiată e în folosul sătenilor, care în orice clipă a zilei se pot pomeni cu produse proaspete pe pieţele din oraş. Dar uneori ea poate deveni şi păgubitoare, mai ales când este vorba de terenuri de pământ, care din moşi-strămoşi s-au aflat în hotarele acestor sate. Pe un teren ce a aparţinut cândva Ostriţei se află în prezent o parte din cartierul locativ „Ruski”, pe unele terenuri ce-au aparţinut satului Mahala de pe malul Prutului sunt situate unele obiective comunale cemăuţene. Acest proces de urbanizare, pentru care satele din apropierea nemijlocită de oraş plătesc tribut, nu este specific Cernăuţiului, el este cunoscut în întreaga lume.

E altceva când sătenii vor să rămână săteni şi se unesc benevol în comunităţi teritoriale. Şi măhălenii, şi ostriţenii doresc să-şi unească eforturile şi să formeze o comunitate teritorială prosperă, fiindcă satele lor dispun de venituri. Când se unesc doi bogaţi şi lucrul sporeşte, cu atât mai mult că aceste două localităţi au avut şi o istorie comună.

Că satul Mahala va fi centrul unei comunităţi teritoriale era clar chiar de la începutul acestui proces. Neclară rămânea configuraţia: ba că Boianul se uneşte cu Mahala, ba Ridchivţi şi Toporivca, iar, în cele din urmă, s-a găsit Ostriţa Herţei, fapt care a trezit o nedumerire în rândurile funcţionarilor: doar sunt sate din raioane diferite. Mai sunt şi bănuieli că Cemăuţiul doreşte ca aceste sate cu perspectivă să se pomenească pe orbita intereselor sale. În pofida acestor presupuneri, Consiliile săteşti şi deputaţii din Mahala şi Ostriţa au găsit repede limbă comună, au organizat toate formalităţile de rigoare, cerute de lege, şi la mijlocul verii care a trecut au declarat despre intenţiile lor de a crea împreună şi benevol o comunitate teritorială. La începutul lunii august Consiliul sătesc Mahala a depus actele necesare la Administraţia Regională de Stat privind unirea într-o comunitate cu Ostriţa Herţei. Potrivit Legii Ucrainei „Cu privire la asociaţiile comunităţilor teritoriale” din 5 februarie 2015, Administraţia Regională de Stat urmează ca în decurs de 10 zile lucrătoare, începând din ziua primirii proiectului hotărârii despre asociaţia benevolă a comunităţilor teritoriale, să pregătească concluziile respective, pentru a fi aprobate apoi prin dispoziţia şefului Administraţiei Regionale de Stat.

După cum vedem, legea cere operativitate din partea funcţionarilor, ceea ce în cazul setului de documente depus de Consiliul sătesc Mahala nu se observă, iar aceasta a trezit îngrijorare la Mahala şi Ostriţa. Primarul satului Mahala, doamna Elena Nandriş, a bătut alarma. A urmat a doua scrisoare adresată Administraţiei Regionale de Stat – şi nici un răspuns. Nici un cuvânt de apreciere a voinţei benevole a locuitorilor din Mahala şi Ostriţa. Această tăcere a funcţionarilor poate duce la proteste vădite, fiindcă sătenii sunt ferm hotărâţi să-şi apere drepturile. în cazul dat cele oferite de legea citată au numărul de înregistrare 13. „Oare legea nu este pentru toţi?”, se întreabă oamenii, neînţelegând cum se poate vorbi de la tribunele înalte despre necesitatea reformelor şi, totodată, să le frânezi.

Lasă un răspuns