Întreprinderile transportului urban cer majorarea tarifelor

Автобус-2-300x204

Scrisoare deschisă către primarul oraşului Cernăuţi şi unii deputaţi ai poporului Asociaţia „Transportul auto public din Cernăuţi” s-a adresat cu o scrisoare către Primarul oraşului, Oleksii Kaspruk, către deputaţii poporului din Ucraina, Mykola Fedoruk, Maksim Burbak şi Oleksandr Prodan, aleşi de către electoratul bucovinean, în care se explică situaţia critică în care a nimerit asociaţia şi cere să fie întreprinse de urgenţă mai multe măsuri pentru a evita falimentul acesteia. Iată conţinutul ei: „Asociaţia „Автобус-2-300x204Transportul auto public din Cernăuţi”, fiind împuternicită de lucrătorii transportului public, care asigură traficul de pasageri pe itinerarele de autobuz din oraşul Cernăuţi, este nevoită să se adreseze către domniile voastre în legătură cu situaţia, care s-a creat pe piaţa traficului de pasageri în condiţiile tarifelor reduse pe fondalul sporirii considerabile a preţurilor la combustibil şi lubrifianţi cu 100-110 la sută, la piesele de schimb şi la deservirea autobuzelor cu 150 la sută. În legătură cu lipsa mijloacelor circulante creşte restanţa la salariile angajaţilor la întreprinderile de transport, la plăţile pentru folosirea combustibilului şi lubrifianţilor, la achitarea creditelor, la reducerea locurilor de muncă, ceea ce duce la falimentul întreprinderilor de transport. În condiţiile în care lucrează transportul auto public se distruge totul ce a fost acumulat în ultimii zece ani. În legătură cu aceasta întreprinderile vizate au început să vândă noile autobuze altor regiuni din Ucraina.
Situaţia din ţară, şi anume oscilarea cursului valutar, impune întreprinderile din ramura petrolieră şi de livrare a pieselor de schimb pentru autobuze să ia măsuri prompte privind reglementarea preţurilor la combustibil şi piesele de schimb în corespundere cu cursul valutar. De aceea, dorim ca la fel de operativ să reacţioneze lucrătorii organelor autoadministrării locale la situaţia extraordinară, or, falimentul întreprinderilor transportului public, unde lucrează circa 1.400 de angajaţi şi contribuabili, ar fi o pierdere mare pentru comunitatea oraşului.
În data de 24.02.2015 întreprinderile transportului public au pus la dispoziţia domniilor voastre calculele tarifelor pe itinerarele de autobuz şi au avut loc mai multe întâlniri în această privinţă. Cu toate acestea, în decurs de 15 zile nu am primit nici un rezultat privind reglementarea tarifelor pentru călătoriile cu autobuzul. Se observă tărăgănarea soluţionării date, ceea ce poate duce la aceea că autobuzele nu vor ieşi pe itinerare din cauza lipsei de combustibil.
Ţinând cont de cele expuse, Vă rugăm să daţi dispoziţie structurilor respective ale Consiliului Orăşenesc să accelereze examinarea tarifelor pentru transportul public propuse de întreprinderile de transport şi, în timp de 10 zile să fie adoptată hotărârea privind majorarea tarifelor pentru călătoriile cu transportul public, la fel cum s-a procedat şi în alte centre regionale din Ucraina”.
Scrisoarea a fost semnată de preşedintele Asociaţiei „Transportul auto public din Cernăuţi”, V. TIMOFEEV

Lasă un răspuns