Istoricul zilei: 11 ianuarie — În serviciul idealurilor românilor bucovineni

11 01 2019 LC site Societatea

La 11 ianuarie 1865, cu 155 de ani în urmă, la Cernăuți a avut loc prima adunare a „Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina”.
Societatea a fost înființată în capitala Bucovinei, în 1862, fiind numită „Reuniunea Română de Lectură din Cernăuți”, ea punând la îndemâna românilor cărți, reviste, ziare într-o sală de lectură. Apoi organiză și o bibliotecă. În discursul de inaugurare din 1 mai 1862, Alexandru (Alecu) Hurmuzachi arată că rostul Societății este cultural, dar, mai, ales național românesc. Primul comitet era format din Mihai Zotta – președinte, Al. Hurmuzachi – vicepreședinte, I. Gh. Sbiera – secretar, Ion Calinciuc, Aron Pumnul, Al. Costin, Leon Ciupercovici – membri, iar Orest Renei, Leon Popescul și baron N. Vasilco – membrii supleanți. Factorul organizator important a fost I. Gh. Sbiera, care a fost secretar până în 1896.
S-a constituit cu 185 de membri dintre care: 71 de preoți, 62 de boieri, 52 de funcționari.
În curând Alecu Hurmuzachi și-a dat seama că trebuie să se modifice statutul, că vremurile impun cerințe noi românilor. Propune, la 25 mai 1863, ca Societatea să se numească „Societatea Bucovineană pentru Literatura și Cultura Poporului Român”, dar s-a aprobat de către autoritățile habsburgice numele de „Societatea pentru Literatura și Cultura Română în Bucovina”. Noul statut și noua denumire intră în vigoare la 1 ianuarie 1865. Tot atunci se alege ca vicepreședinte, apoi ca președinte, Gherghe Hurmuzachi, care va conduce strălucit Societatea până în 1882.
În Adunarea generală din 23 ianuarie 1867, Alecu Hurmuzachi cere ca Societatea să se preocupe de predarea în școli a istoriei românilor. Se propune înființarea unei catedre de istorie națională la liceul de stat din Cernăuți. Alecu Hurmuzachi revine asupra acestei probleme în 17 februarie 1868. Cu această ocazie se afirmă că poporul român trebuie să-și cunoască istoria și să se opună germanizării prin școală. Guvernul tergiversează ținerea în școli publice a cursului de istoria românilor. În Adunarea generală din 20 iulie 1868, Gheorghe Hurmuzachi zice: „Să cucerim prin luptă ceea ce ni se cuvine prin lege”. Tot atunci se stabilește ca numele societății să fie „Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina”.
Societatea regională pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuți, constituită în mai 1989, ca succesoare a acesteia, și-a schimbat denumirea și a modificat statutul în vara anului 2019, numindu-se Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu”.
(V.K.)
„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий