Istoricul zilei: 20 ianuarie

20 01 2021 LC IST 4

Anul 1527. Începe prima domnie a lui Petru Rareş în Moldova, care a durat până în anul 1538. În rândul domnilor moldoveni din veacul al XVI-lea, istoria l-a aşezat la loc de mare cinste pe voievodul Petru Rareş, fiul nelegitim al lui Ştefan cel Mare. Conform tradiţiei orale, Petru ar fi  fost în tinereţe negustor de peşte. S-a ridicat în domnie cu ajutorul micii boierimi, al târgoveţilor, al ţărănimii dar şi prin voinţa predecesorului său Ştefăniţă Vodă.

În plan intern, Petru Rareş, ca şi părintele său Ştefan cel Mare, a promovat o politică ce urmărea consolidarea autorităţii centrale, îngrădirea puterii marilor boieri, întărirea ţării.

Pe plan extern, Petru Rareş a desfăşurat o largă activitate diplomatică, urmărind, pe lângă lupta împotriva Imperiului Otoman, ridicarea ţării ca factor important pe arena internaţională. În acest scop domnul întreprinde o intensă activitate diplomatică. În martie 1527 Petru Rareş încheie un tratat de alianţă cu Polonia, completat în mai a aceluiaşi an cu o convenţie privitoare la graniţe, vămi şi comerţ.

20 01 2021 LC IST 1

Anul 1818. A murit Dimitrie Ţichindeal, autorul  primei culegeri de fabule în limba română – „Filosoficeşti şi politiceşti prin fabule moralnice învăţăturii”. Dimitrie Țichindeal (1775-1818) a fost un preot, cărturar, fabulist, traducător și militant român pentru emanciparea românilor din Banat. Mihai Eminescu l-a numit în „Epigonii”  „Țichindeal, gură de aur”.

Anul 1918. A început Lupta de la Tighina (20-25 ianuarie), dată între forțele armate ale Regatului României și  voluntarii dezertați din fosta Armată Imperială Rusă și bolșevici. Avansarea trupelor române pe teritoriul Republicii Democratice Moldovenești a început după ce Sfatul Țării a votat în favoarea unirii cu România, cu toate acestea armata română a întâlnit o rezistență dârză din partea elementelor locale bolșevice și anarhiste rusești.

20 01 2021 LC IST 2

Anul 1918. S-a născut Oleksandr Şalimov, chirurg şi savant ucrainean, unul dintre fondatorii Şcolii naţionale de chirurgie, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale a Ucrainei şi Academiei de Ştiinţe din New York, membru al Uniunii Internaţionale a Chirurgilor, Erou al Ucrainei. A fost primul care a efectuat cu succes o operaţie de transplantare a pancreasului la un bolnav de diabet zaharat. Sub conducerea lui în Ucraina a fost efectuată prima operaţie de transplantare a inimii. Potrivit deciziei UNESCO, în anul 1998 academicianul Oleksandr Şalimov a fost numit Omul planetei. A decedat în 2006.

La 20 ianuarie în Ucraina  este sărbătorit pe stil vechi  Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, zi în care este cinstit cel care l-a botezat pe Hristos în Iordan. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Naşterea prorocului Ioan s-a petrecut cu şase luni înaintea naşterii lui Iisus şi a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu.

Sfântul Ioan Botezătorul a început să predice în al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe când Ponţiu Pilat era procuratorul Iudeii (Luca 3, 1-2). El a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia şi de a-L descoperi pe Acesta şi a-L face cunoscut lui Israel. Mesajul principal pe care el îl transmitea era: „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor!”. Ioan este un nume iudaic: „Iohanan” prescurtare din „Iehohanan” şi înseamnă „Dumnezeu s-a milostivit”.

20 01 2021 LC IST 3

(V. K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.con

 

Добавить комментарий