Istoricul zilei: 23 septembrie

23 09 2021 LC IST 4

Anul 480 î.e.n. S-a născut dramaturgul grec Euripide (480- 406 î.e.n.).   Aristotel l-a supranumit „poetul tragic prin excelență”. Alături de Eschil și Sofocle, Euripide face parte din celebra triadă a poeților dramatici eleni, care au pus bazele tragediei clasice. Din vasta operă a lui Euripide (circa 90 de piese) s-au păstrat 17 tragedii și o dramă satirică (între care „Troienele”, „Rugătoarele”, „Fenicienele”, „Heraclizii”, „Oreste”, „Hecuba”, „Medeea”). Euripide a inspirat mari scriitori ca Racine, Corneille, Voltaire, Lessing, Goethe ș.a. În limba română, piese de Euripide au început să fie jucate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în traducerile semnate de Panait Ioanide și Petre Dulfu.

23 09 2021 LC IST 5

Anul 1386. Începe domnia lui Mircea cel Bătrân în Ţara Românească. Mircea cel Bătrân (1355-1418) a fost domnul Țării Românești între 23 septembrie 1386 – noiembrie 1394 (sau mai 1395) și între ianuarie 1397 – 31 ianuarie 1418. A fost fiul lui Radu I și fratele lui Dan I, căruia i-a urmat la tron.  În istoriografia română apare și sub numele Mircea cel Mare. În timpul domniei lui Mircea se pun bazele principalelor instituţii feudale ale statului, iar Ţara Românească a ajuns la întinderea teritorială maximă din Evul Mediu. La 1406 Mircea îşi spunea : „Eu, întru Hristos Dumnezeu binecredincios și binecinstitor și de Hristos iubitor și autocrat, Io Mircea mare voievod și domn din mila lui Dumnezeu și cu darul lui Dumnezeu, stăpânind și domnind peste toată Țara Ungrovlahiei și a părților de peste munți, încă și către părțile tătărești și Amlașului și Făgărașului herțeg și domnitor al Banatului Severinului și pe amândouă părțile pe toată Podunavia, încă până la marea cea mare și stăpânitor al cetății Dârstorului”. Marele domn a decedat la 31 ianuarie 1418.

23 09 2021 LC IST 6

Anul 1846. A fost descoperită planeta Neptun de astronomul francez Urbain Le Verrier și astronomul britanic John Couch Adams,  descoperirea fiind confirmată de astronomul german Johann Gottfried Galle. Neptun este a opta și cea mai îndepărtată planetă de Soare din sistemul solar. Numită după zeul roman al mării, este a patra planetă după diametru și a treia după masă. Neptun are o masă de 17 ori mai mare decât cea a Pământului și puțin mai mare decât masa lui Uranus, care este de 15 ori mai greu decât Pământul, dar nu la fel de dens. Neptun orbitează în jurul Soarelui la o distanță de 30,1 unități astronomice, ceea ce înseamnă că orbita sa este de aproximativ 30 de ori mai mare decât orbita Pământului.

23 09 2021 LC IST 7

Anul 1944. A început strămutarea forţată a etnicilor ucraineni din Polonia în Ucraina şi a polonezilor din Ucraina în Polonia. Evenimentul a fost precedat de semnarea aşa-numitului „Acord de la Lublin” la 9 septembrie 1944. Rezistenţa populaţiei a fost înăbuşită cu violenţă. La data de 31 octombrie 1946 din URSS în Polonia au fost strămutate 1,1 milioane de persoane. Din Polonia în URSS au sosit circa 518 mii de persoane. Această operaţiune a fost condamnată în anii 90, fiind numită antiumană.

23 09 2021 LC IST 8

La 23 septembrie este echinocțiul de toamnă. Este momentul când ziua și noaptea sunt egale în orice loc de pe Pământ, datorită faptului că Soarele, în mișcarea sa aparentă pe cer, se află exact pe ecuatorul ceresc. Punctele de intersecție ale eclipticii (traiectoria mișcării aparente a Soarelui pe sfera cerească) cu ecuatorul ceresc se numesc puncte echinocțiale. Punctele echinocțiale își schimbă poziția pe ecliptică din cauza fenomenului de precesie.

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий