Istoricul zilei: 26 februarie

26 02 2021 LC IST 3

Anul 1423. Domnul Munteniei, Dan al II-lea, îi înfrânge pe turcii veniți să-l reînscăuneze pe tronul ţării, pe Radu al II-lea.  Dan al II-lea a fost domnul Țării Românești în toamna lui 1422 și 1426, în primăvara lui 1427 și 1431. A fost totodată duce al Amlașului și Făgărașului. La începutul anului 1423 o puternică armată condusă de Radu Praznaglava trece Dunărea, dar este înfrântă la 26 februarie 1423 de Dan al II-lea. În cursul aceluiaşi an Radu îl atacă din nou pe Dan, de data aceasta cu succes, dar toamna Dan se întoarce cu sprijin militar unguresc şi se înscăunează din nou ca voievod al Ţării Româneşti, dar pentru scurt timp. Nu se ştie exact când s-a încheiat ultima domnie a lui Dan al II-lea, doar în vara anului 1431 pe tronul Ţării Româneşti se afla Alexandru Aldea, un alt fiu al lui Mircea cel Bătrân, care l-a alungat pe Dan al II-lea cu sprijinul lui Alexandru cel Bun, domnul Moldovei.

Anul 1802. S-a născut scriitorul francez Victor Hugo. Victor Hugo (1802-1885) a fost un poet, dramaturg, romancier şi politician francez din secolului al XIX-lea, considerat a fi unul dintre cei mai importanţi şi mai reprezentativi scriitori ai curentului romantic francez. Victor Hugo a fost pair al Franței din 1845, senator al Parisului și membru al Academiei Franceze din 1841. A avut o activitate foarte diversă, scriind romane, poezii lirice, piese de teatru în versuri şi proză, discursuri politice, articole în presa vremii. Operele de referinţă ale lui Victor Hugo sunt romanele istorice cu tentă socială „Mizerabilii” şi „Notre-Dame de Paris”,  foarte populare până în ziua de azi.

26 02 2021 LC IST 2

Anul 1861. Împăratul Franz Joseph promulgă Patenta din Februarie, constituția „erei liberale” a Imperiului Austriac (1860-1867). Patenta din Februarie a fost așezământul constituțional al Imperiului Austriac, promulgat de împăratul Franz Joseph. La baza ei  a stat  Diploma din Octombrie, care a pus capăt regimului neoabsolutist, instaurat după reprimarea Revoluţiei de la 1848. Documentul reiterează autonomia țărilor din imperiu și stabilește componența și competența Consiliului Imperial (Reichsrat) de la Viena. Astfel, Reichsratul era format din 343 de reprezentanți, cu număr fix de locuri pentru fiecare țară din imperiu. Ducatului Bucovinei îi reveneau 5 mandate, iar Marelui Principat al Transilvaniei – 27 de mandate.

26 02 2021 LC IST 4

Anul 1952. Winston Churchill, primul ministru al Marii Britanii, anunţă că naţiunea sa deţine bomba atomică.

Anul 2014.  La Simferopol a avut loc un miting de protest şi de opunere a ocupării Crimeii de către Rusia. La el au participat mai multe mii de tătari crimeeni şi activişti proucraineni, care s-au pronunţat în susţinerea integrităţii teritoriale a Ucrainei şi împotriva desfăşurării sesiunii extraordinare a Radei Supreme a Crimeii. Din iniţiativa Medjlisului în faţa sediului parlamentului crimeean s-au adunat circa 12 mii de tătari crimeeni, cu drapelele lor naţionale şi cu drapelele Ucrainei. În rezultatul ciocnirilor, două persoane au murit şi câteva zeci au fost rănite. În ziua următoare, 27 februarie, subunităţile speciale ale Rusiei au ocupat   edificiul Radei Supreme şi Consiliului de Miniştri al Crimeii.

26 02 2021 LC IST 1

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий