Istoricul zilei: 28 mai  – Tropaeum Traiani – unul dintre cele mai importante monumente antice de pe teritoriul României

28 05 2020 LC site TRAIANI

La 28 mai 1977 a fost inaugurat Muzeul „Tropaeum Traiani” și replica monumentului triumfal roman de la Adamclisi, restaurat de specialiști români.

Tropaeum Traiani este un monument triumfal roman în Adamclisi, județul Constanța, ridicat în cinstea împăratului roman Traian între anii 106-109, era noastră, pentru a comemora victoria romanilor asupra dacilor în anul 102. Construcția este situată în regiunea podișului Negru Vodă, lângă comuna Adamclisi și  la 60 kilometri de Constanța, pe drumul național Călărași – Constanța. Monumentul a fost reconstituit în 1977 după unul dintre modelele ipotetice ale vechiului monument aflat în ruine, fiind declarat în prezent monument istoric. Inaugurarea monumentului a avut loc în cadrul festivităților consacrate aniversării unui secol de la cucerirea independenței Principatelor Române.
Tropaeum Traiani este unul dintre cele mai importante monumente antice de pe teritoriul României. Primele săpături au fost întreprinse începând cu anul 1882 de către Grigore Tocilescu. Monumentul, în varianta în care a fost reconstituit de către arheologi, sub conducerea istoricului Adrian Rădulescu în anul 1977, este alcătuit dintr-un soclu cilindric, care are la bază mai multe rânduri de trepte circulare. La partea superioară se află trofeul bifacial, înalt de circa 10 metri,  înfățișând o armură  cu patru scuturi cilindrice.

Înălțimea monumentului împreună cu trofeul este aproximativ egală cu diametrul bazei și anume circa 40 metri. De jur împrejur, cele 54 de metope din calcar, înfățișează în basorelief   scene din războiul purtat de Traian pe pământurile Daciei.

Ansamblul, din care făcea parte monumentul, mai cuprindea un altar  funerar, pe ai cărui pereți se aflau înscrise numele celor aproximativ 3.800 de soldați romani căzuți probabil în lupta de la Adamclisi, și un mausoleu cu trei ziduri concentrice, în care probabil a fost înmormântat comandantul, care, cu prețul vieții sale, a decis victoria din anul 102.

La 2 kilometri vest de monumentul triumfal a fost întemeiată de Traian cetatea romană Tropaeum Traiani, care este menționată în inscripții pentru prima dată ca municipiu în anul 170. Cetatea romană a fost înălțată pe locul vechii așezări geto-dacice.

La sud-vest de punctul central al intersecției celor două axe principale de circulație s-a construit o grandioasă bazilică civilă numită forensis. S-au păstrat doar câte 18 baze de coloane pe fiecare aliniament. Bazilica forensis de la Tropaeum Traiani este asemănătoare celei de la Pompei.

În Complexul muzeal Tropaeum Traiani pe lângă „Monumentul triumfal Tropaeum Traiani” și „cetatea Tropaeum Traiani” se află și un muzeu. Clădirea muzeului, inaugurată în 1977, este concepută ca un lapidarium  și cuprinde numeroase vestigii arheologice descoperite în cetate și în împrejurimi.

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

28 05 2020 LC site TRAIANI 3 28 05 2020 LC site TRAIANI 4 28 05 2020 LC site TRAIANI 2

 

Lasă un răspuns