Istoricul zilei: 3 martie

3 03 2021 LC IST 6

Anul 1918. Rusia bolșevică și Puterile Centrale au semnat Tratatul de la Brest-Litovsk,  prin care Rusia a ieșit din Primul Război Mondial.  Tratatul a devenit, practic, nul până la sfârșitul anului, dar importanța lui majoră, deși neexistentă în intențiile semnatarilor, a fost aceea de declanșator al procesului de cucerire a independenței Finlandei, Poloniei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei. Ameninţat de războiul civil, guvernul revoluţionar rus decide să facă pace cu Germania indiferent de costuri. Moscova a recunoscut independenţa Finlandei, Ţărilor Baltice, Poloniei şi Ucrainei. După două luni de discuţii a fost semnat tratatul pe care Lenin, umilit de pierderea atâtor teritorii ale Imperiului Rus, l-a numit „Tratatul ruşinii”.  Rusia a pierdut 780 mii kilometri pătraţi din teritoriu cu populaţia de 56 milioane. Pe teritoriul pierdut se aflau 27 la sută din cernoziomuri şi 26 la sută din reţeaua de căi ferate, se producea 73 la sută din cantitatea de fontă şi oţel, se extrăgea 89 la sută din cantitatea de cărbune şi se obţinea 90 la sută din cantitatea de zahăr. După revoluţia din noiembrie 1918 din Germania, Rusia în ordine unilaterală a anulat Tratatul de la Brest  şi în 1919 a cucerit Ucraina şi Georgia. În 1939 a ocupat o parte a Poloniei, iar în 1940 – Republicile Baltice, care au devenit libere în 1991, în rezultatul desfiinţării Uniunii Sovietice.

3 03 2021 LC IST 5

Anul 1923. A apărut primul număr al publicaţiei americane „Time”. Este o revistă săptămânală americană, publicată simultan în Canada, având o secțiune de reclamă total diferită de cea din Statele Unite ale Americii. Revista este deținută de gigantul media Time Warner, prin subsidiara Time Inc. Tirajul revistei este de câteva milioane.

La 3 martie este marcată Ziua mondială a vieţii sălbatice.  Data de 3 martie reprezintă adoptarea, în 1973, la Washington, a Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe cale de dispariţie – CITES, un tratat multilateral ce are ca scop protecţia plantelor şi animalelor aflate în pericol şi monitorizează activităţile de comercializare pentru a nu fi pusă în pericol supravieţuirea speciilor. Prin Convenţia de la Washington sunt protejate aproximativ 5.000 de specii de animale şi peste 28.000 de specii de plante. Aceste specii sunt catalogate în trei anexe pe baza gradului de periclitate în care se află.

Tema din anul 2021 a Zilei mondiale a vieţii sălbatice este „Pădurile şi mijloacele de existenţă: asigurarea oamenilor şi protecţia planetei”. În cadrul acţiunilor organizate cu acest prilej se evidenţiază rolul pădurilor şi ecosistemelor în asigurarea mijloacelor de existenţă pentru sute de milioane de oameni din întreaga lume, în special a popoarelor băştinaşe, care au legături istorice cu pădurile şi teritoriile din preajma lor.

3 03 2021 LC IST 4

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий