Istoricul zilei: 30 ianuarie — Trei faruri călăuzitoare în drumul nostru către Împărăţia Domnului

30 01 2020 LC site BISERICA CERNAUTI

 

La 30 ianuarie este praznicul Sfinților Trei Ierarhi.

Această sărbătoare are o vechime de nouă veacuri. Biserica Ortodoxă îi sărbătoreşte la această dată pe Sfinţii Trei Ierarhi, adică pe Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul şi pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Biserica spune despre Sfinţii Trei Ierarhi că: Sfântul Vasile cel Mare este mâna care lucrează, Sfântul Grigorie Teologul este mintea care gândeşte, iar Sfântul Ioan Gură de Aur este gura care vorbeşte. Astfel, Biserica nu-i separă, ci îi gândeşte în comun ca trei lucrări exemplare pentru viaţa ei. Sfântul Vasile cel Mare este modelul de lucrare cu timp şi fără timp în toate domeniile vieţii bisericeşti a omului, care şi-a închinat scurta sa viaţă slujirii Domnului nostru Iisus Hristos. Sfântul Grigorie Teologul este modelul contemplării adevărurilor descoperite de Dumnezeu în Sfânta Scriptură şi al cugetării ortodoxe în viaţa Bisericii. Sfântul Ioan Gură de Aur este de Dumnezeu cuvântătorul, care pe bună dreptate este considerat geniul predicatorial şi modelul de urmat în vorbirea despre Dumnezeu în viaţa Bisericii. Avem înaintea noastră trei faruri călăuzitoare în drumul nostru către Împărăţia lui Dumnezeu prin opera lor, prin viaţa lor închinată lui Hristos şi mai ales prin modul exemplar de a vorbi cu Dumnezeu (prin rugăciune) şi despre Dumnezeu (prin opera teologică). În viaţa Bisericii, pe Sfinţii Trei Ierarhi îi avem prezenţi zilnic, în primul rând prin Liturghie, prin tratatele lor de teologie, prin cuvântările lor şi, nu în ultimul rând, prin modelul lor de vieţuire duhovnicească şi de întrajutorare a celor aflaţi în nevoi. Sfinţii Trei Ierarhi sunt normativi în viaţa Bisericii pentru interpretarea Sfintei Scripturi, pentru învăţătura de credinţă ortodoxă şi pentru viaţa liturgică a Bisericii.

Unul dintre cele mai vestite locașuri de cult ortodox cu hramul Sfinților Trei Ierarhi este Mănăstirea din Iași – un monument de arhitectură de valoare din România. Biserica Trisfetitelor a fost ctitorită de voievodul Vasile Lupu în perioada 1637-1639, ca necropolă domnească. În anul 1641 aici au fost depuse moaștele Sfintei Parascheva, trimise de patriarhia și sinodul de la Constantinopol în semn de recunoștință pentru acțiunile și donațiile generoase ale domnitorului Vasile Lupu. Peste mai bine de două secole, în anul 1887 racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva a fost strămutată în Catedrala Mitropolitană de la Iași după sfințirea acesteia. În curtea bisericii Trei Ierarhi s-a păstrat până în zilele noastre clădirea vechii școli, unde s-a aflat prima tipografie din Moldova, adusă de la Kiev datorită ajutorului mitropolitului Petru Movilă. Aici a apărut prima carte tipărită în Moldova – „Cazania”, scrisă de mitropolitul Varlaam.

În biserica Trei Ierarhi din Iași, în afară de ctitorul ei, își dorm somnul de veci cărturarul voievod pribeag Dimitrie Cantemir și primul domnitor al României, Alexandru Ioan Cuza.

La Cernăuți, în ansamblul arhitectonic al fostei reședințe a mitropoliților Bucovinei și Dalmației  se înscrie și biserica cu hramul Sfinții Trei Ierarhi. Construcția ei a început la 19 aprilie 1867. Piatra de temelie a fost pusă de mitropolitul Eugenie Hacman. Lucrările de construcție au fost finalizate în 1882.

Din 2011 întregul ansamblu arhitectonic al fostei reședințe mitropolitane face parte din patrimoniul mondial UNESCO.

În imagini: bisericile cu hramul Sfinții Trei Ierarhi din Iași și Cernăuți.

 (V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

30 01 2020 LC site BISERICA IASI

Добавить комментарий