La 4 iulie 1864 a fost sfinţită Catedrala Pogorârea Sfântului Duh din Cernăuţi

4 07 2021 LC CATEDR. 1

Imagini vechi cu Catedrala mitropolitană din Cernăuți

Piatră de temelie a Catedralei cu hramul Pogorârea Sfântului Duh din Cernăuți a fost sfinţită la 3 iulie 1844, iar la 15 august 1844 împăratul Austriei a aprobat alocarea mijloacelor băneşti din Fondul Religionar greco-oriental pentru construcţia sfântului lăcaş. La 4 iulie 1864, Episcopul Eugenie Hacman, în prezenţa unui sobor de preoţi, a sfinţit noua Catedrală.

4 07 2021 LC CATED.2

Înfrumuseţată cu trei mari cupole şi două turnuri clopotniţe în partea faţadei, Catedrala devine un exemplu ideal al clasicismului european târziu în arhitectură.

Faţada bisericii e realizată cu gust deosebit: o uşa uriaşă, iar deasupra ei – icoana Pogorârea Sfântului Duh. Pe fațada lăcașului există inscripțiile: „A.D. 1844” și „Unu-i în trei ipostasuri Dumnezeu”, care au fost înnoite şi plasate la locul lor cu câteva luni în urmă.

4 07 2021 LC CATED.3

La Catedrala Pogorârea Sfântului Duh găsim cel mai impunător număr de feţe bisericeşti din Bucovina – 15 preoţi. Aici, uneori, cele Şapte Taine sunt oficiate în limba română, în rest slujbele sunt în slavonă.

Cea mai importantă piesă a Catedralei este catapeteasma. Deasupra Porţilor Împărăteşti se află o copie autorizată a Icoanei Maicii Domnului de la Pociaev. Altarul este împodobit cu o icoană mare care înfăţişează Cea de-a doua Venire a lui Iisus şi Icoana Învierii.

4 07 2021 LC CATED.4

Cele mai de preţ atribute sacre ale Catedralei sunt: racla cu o parte din moaştele Sfintei Mare Muceniţe Varvara; o Cruce de stejar, sfinţită în Biserica Învierii de la Ierusalim şi o icoană a Maicii Domnului.

4 07 2021 LC CATED.5

Se spune că aici s-au rugat pe timpuri: Sfântul Ioan-Iacov Românul-Hozevitul şi Sfântul Cucşa Noul Propovăduitor. Acest lăcaş a fost închis după 1944, sovieticii l-au transformat în depozit de fel de fel de obiecte, iar mai târziu în galerie de artă. A fost retrocedat nou enoriaşilor în anii 90 ai secolului trecut, după decăderea ateismului şi revenirii la credinţa strămoşească.

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий