La Biblioteca din Horbova sunt omagiați maeștrii cuvântului artistic din ținut

Screenshot_5

Bibliotecarii din Horbova, participanți activi la viața culturală a satului, se străduiesc să-i familiarizeze pe cititori, în mare parte elevi, cu personalitățile literare din ținutul nostru. Șefa bibliotecii, Elena Jechel, și bibliotecara Greta Spătaru, organizează diferite acțiuni, consacrate scriitorilor români din regiune, iar prin realizarea unor proiecte transfrontaliere caută să aducă carte românească în biblioteca sătească.

Cititorii sunt familiarizați și cu creația unor scriitori din regiunea Cernăuți, care și-au scris opera și în alte limbi. Iată, zilele acestea, la Biblioteca sătească din Horbova au fost răsfoite file interesante din istoria literaturii ținutului natal. Acțiunea a fost consacrată ordinarei aniversări a nașterii eminentului scriitor bucovinean, Myhailo Ivasiuk, care ocupă un loc aparte în literatura ucraineană. Fiind elev în perioada interbelică, a debutat cu versuri în limba română, apoi a avut și traduceri în ucraineană din creația confraților săi de condei români. Cititorii au avut posibilitate să ia cunoștință și de expoziția de carte „Myhailo Ivasiuk – folclorist și istoric literar”, amenajată de bibliotecarii horboveni.

Lasă un răspuns