„La Bucovina, sus, la Dulcea-Eminescu…”

mihaieminescu-front

Acest vers al regretatului poet Ion Vatamanu ne aminteşte şi în acest început de an că fiinţa noastră spirituală se află de aproape un secol şi jumătate sub pavăza versului eminescian, chipul poetului veghindu-ne întristările şi micile bucurii, ajutându-ne să supravieţuim şi să ne păstrăm integritatea şi demnitatea umană în aceste timpuri precare.

Cea de a 168-a aniversare a naşterii poetului Mihai Eminescu pune începutul, în acest an jubiliar, unui şir de manifestări cultural-literare organizate de mai multe societăţi culturale româneşti din regiune, şi de felul cum vom face primul pas va depinde, în mare măsură, şi derularea celorlalte manifestări de peste an. Astfel că marcarea Zilei Culturii Naţionale şi a zilei de naştere a lui Mihai Eminescu la 15 ianuarie constituie un punct de plecare deosebit de important pentru fiecare conaţional din Bucovina eminesciană.

Reieşind din acest deziderat, Societatea Scriitorilor Români din Cernăuţi, Societatea pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu”, Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”, Asociaţia Ştiinţifică-Pedagogică „Aron Pumnul”, Societatea Jurnaliştilor români independenţi, alte societăţi culturale, cu sprijinul Consulatului General al României la Cernăuţi, organizează un şir de manifestări care vor începe la 12 ianuarie cu o „masă rotundă” la redacţia ziarului „Zorile Bucovinei” pe tema „Eminescu ziarist” (ora 12.00) şi cu lansări de carte la Muzeul Etnografic regional (ora 14.00).

La 15 ianuarie, în ziua de naştere a Luceafărului poeziei noastre naţionale, începând cu ora 10.00, vor fi depuse coroane de flori la bustul lui Mihai Eminescu din curtea Casei lui Aron Pumnul şi apoi la statuia Poetului din centrul regional.

La ora 12.00, la Biblioteca regională „Myhailo Ivasiuk” din Cernăuţi va începe simpozionul literar „Mihai Eminescu şi unitatea românilor de pretutindeni”, urmat de un recital de versuri ale Luceafărului poeziei naţionale şi versuri dedicate poetului, susţinut de elevi de la şcolile din oraş şi de scriitori din Cernăuţi şi Suceava.

La ora 16.00 la Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi va începe o seară de romanţe pe versurile Poetului nostru Naţional.

Manifestările dedicate Zilei Culturii Naţionale şi zilei de naştere a poetului Mihai Eminescu se vor încheia la 21 ianuarie cu Concursul de declamare a versurilor eminesciene, care se va desfăşura, tradiţional, la Gimnaziul românesc „Alexandru cel Bun” din Cernăuţi, începând cu ora 12.00.

Fiind un an deosebit pentru românii din întreaga lume, credem că manifestările ce vor avea loc în regiunea Cernăuţi cu prilejul Zilei Culturii Naţionale şi zilei de naştere a poetului Mihai Eminescu vor demonstra că suntem urmaşi demni de gloria strămoşilor noştri care au realizat Marea Unire a poporului român cu un secol în urmă şi prezenţa noastră cu o floare la bustul şi la statuia Poetului nepereche, la celelalte acţiuni cultural-literare din săptămâna ce vine, va constitui şi un gest de recunoştinţă adus personalităţilor marcante ale neamului românesc născute în Bucovina sau legate indisolubil de acest plai mioritic de la poalele Carpaţilor milenari.

Să începem, dragi prieteni, acest an jubiliar cu cele mai curate şi frumoase fapte şi gânduri nobile îndreptate spre lumina veşnică a chipului Poetului şi versului său nemuritor!

Comitetul organizatoric

Добавить комментарий