La ora bilanțului, cu speranță-n viitor

Screenshot_3

Anul şcolar începe cu solemnităţile „Primului clopoţel” şi se încheie cu sărbătoarea „Ultimului clopoţel”. Între aceste două „clopoţele” decurge viaţa interesantă, plină de bucurii şi încercări, cu teste şi probleme… La evenimentul semnificativ, care urmează să se întipărească pentru totdeauna în inimă şi memorie, au ajuns şi absolvenţii din promoţia actuală a Şcolii medii nr. 10 din suburbia Roşa a Cernăuţiului. Doisprezece absolvenţi, douăsprezece speranţe ale şcolii.

– Evident că pentru o şcoală cu tradiţii atât de frumoase ca Şcoala românească de la Roşa acest număr de absolvenţi este destul de modest, a accentuat directorul acestei instituţii, domnul Alexandru Rusnac. Însă, nicidecum nu putem spune că rezultatele la învăţătură sunt modeste. Elevii noştri au dat dovadă de multă sârguinţă pe parcursul întregului an de învățământ, au participat la concursuri şi olimpiade, obţinând locuri premiante.

Şi într-adevăr, la careul solemn cu prilejul ultimului sunet, elevilor din toate clasele li s-au înmânat diferite diplome şi menţiuni.

– Făcând un bilanţ al anului de învăţământ, aş sublinia, mai întâi de toate, că pentru prima dată elevii noştri, au ocupat locuri premiante la Olimpiada orăşenească la limba engleză, continuă domnul director. Au demonstrat faptul că şi într-o şcoală cu limba română de predare se poate studia bine engleza.

Mă bucură faptul că în clasele a IX-a şi a XI-a avem 23 de absolvenţi. Cred că perioada când nu aveam absolvenţi în clasa a XI-a nu se va mai repeta. A fost un an greu, cu multe întreruperi ale procesului de învăţământ şi ne-am străduit ca aceasta să nu se răsfrângă asupra reuşitei elevilor. Ne îngrijorează şi unele incertitudini care aduce cu sine reforma şcolară. Pentru şcolile minorităţilor naţionale ea constituie o mare încercare.

În curând le vom înmâna atestatele de maturitate celor doisprezece absolvenţi. Noi, pedagogii, împreună cu diriginta de clasă, doamna Angela Morăraş, şi părinţii sperăm că absolvenţii noştri se vor afirma în viaţă şi vor fi mulţumiţi de ea. Mă bucur sincer că în locul lor vor veni la 1 septembrie de două ori mai mulţi elevi.

La sărbătorile primului şi ultimului clopoţel de la Şcoala medie nr. 10 este prezent întotdeauna omul de afaceri şi redactorul-şef al săptămânalului „Libertatea Cuvântului”, domnul Mihai Grosu. Dumnealui vine nu numai pentru a-i susţine şi încuraja pe elevi, dar neapărat cu cadouri – la 1 septembrie, pentru elevii din clasa întâi, iar la 25 mai – pentru elevii din clasa a XI-a. Face acest lucru dezinteresat, din îndemnul inimii.

Ani la rând, la 1 septembrie şi 25 mai este prezent la careul festiv de la Şcoala nr. 10 şi pedagogul-veteran, dl Vasile Amarii.

– Mă bucur că şcoala mea dragă mă întâmpină cu lozinca românească „Bine aţi venit!”, ni se destăinuieşte nu fără emoţii domnul Vasile Amarii.

Vasile Carlașciuc

Добавить комментарий