„Libertatea Cuvântului”: rânduri despre Luceafăr

15 01 2021 LC EMIN 4

171 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu

„Bucovina – baştina mea de glie şi de auroră, de piatră şi de azur, de otavă şi de stele – este teritoriul istoric al celui de al doilea descălecat al neamului, tărâmul întemeierii noastre în spirit prin sublimul voievod al logosului naţional, Mihai Eminescu. Aerul natural al înrudirii primordiale, al deofiinţimii cu el îl păstrează munţii, obcinile, colnicele, izvoarele, zăvoaiele…

Zodia Luceafărului este pentru noi, românii, configuraţia stelară de graţie, însemnul creaţiei autentice, adânc trăite şi dumnezeieşte inspirate. Mirul eminescian, izvorât din potirul genetic al neamului, curge ca o binecuvântare, într-o măsură mai mare sau mai mică peste viaţa fiecărui slujitor al condeiului”.  Mircea Lutic

 15 01 2021 LC EMIN 1

Grigore VIERU

LEGĂMÂNT

Lui Mihai Eminescu

Ştiu: cândva, la miez de noapte,

Ori la răsărit de Soare,

Stinge-mi-s-or ochii mie

Tot deasupra cărții Sale.

 

Am s-ajung atunce, poate,

La mijlocul ei aproape.

Ci să nu închideți cartea

Ca pe recile-mi pleoape.

 

S-o lăsați așa, deschisă,

Ca băiatul meu ori fata

Să citească mai departe

Ce n-a reușit nici tata.

 

Iar de n-au s-auză dânșii

Al străvechii slove bucium,

Așezați-mi-o ca o pernă

Cu toți codrii ei în zbucium.

15 01 2021 LC EMINESCU 2

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

 

Добавить комментарий