Lilia Grynevyci, despre învățământul în școlile cu predare în limba minorităților naționale din Ucraina

ministru

Cabinetul de Miniștri a aprobat modificările la Legea cu privire la învățământul secundar general, care prevede câteva  modele de studiere a limbii de stat de către copiii ce reprezintă minoritățile naționale. La ședința de astăzi a Guvernului, ministrul Învățământului și Științei al Ucrainei, Lilia Grynevyci s-a referit asupra acestor modificări.

 „Primul model prevede pentru popoarele băștinașe ale Ucrainei, care trăiesc în mediul limbii lor materne, precum și a celei de stat, care nu au patria lor în stare să apere această limbă și să o dezvolte. Un astfel de popor sunt, în primul rând, tătarii crimeeni și anume pentru ei primul model prevede studierea limbii poporului băștinaș alături de studierea fundamentală a limbii ucrainene și o parte din obiecte în limba ucraineană”, a explicat Lilia Grynevyci.

Ministrul a subliniat că cel de al doilea model se referă la școlile cu limba de predare a minorităților naționale, limbă care ține de limbile țărilor Uniunii Europene.

„Limba maternă alături de limba de stat este însușită în școala primară. În clasa a cincea 20 la sută din programa de învățământ este studiată  în limba de stat și treptat acest volum va crește, iar în clasa a 9-a  va ajunge 40 la sută. Din clasa a 10-a nu mai puțin de 60 la sută din programa  școlară trebuie predată în limba de stat”, a accentuat ministrul.

Cel de a-l treilea model este prevăzut pentru restul minorităților naționale din Ucraina. El îi privește pe acei, limba maternă a cărora ține de aceiași familie de limba ca și ucraineana, precum și pentru acei care trăiesc mai mult în mediul limbii materne.

„În acest caz în școala  primară limba maternă va fi însușită paralel cu cea ucraineană, iar din clasa a cincea 80 la sută din programa de învățământ va fi însușită în limba de stat”.

Aceste schimbări sunt oportune, doar situația în privința însușirii de către copiii minorităților naționale se află în stare critică, a conchis Lilia Grynevyci. Proiectul respectiv a fost înaintat spre a fi examinat de Rada Supremă.

Lasă un răspuns