Limba maternă îi este stea călăuzitoare

4 01 2021 LC FELICITARE 1

La 4 ianuarie îşi sărbătoreşte jubileul de aur doamna Lilia GOVORNEAN, metodistă la Institutul regional de învăţământ postuniversitar, profesoară de română la Şcoala de cultură generală de gradele I-II nr. 17 din suburbia Roşa Stâncă  a Cernăuţiului, preşedinta Asociaţiei Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina. Preocupată de metodica predării limbii şi literaturii române în şcolile din regiune, de elaborarea recomandărilor respective şi alcătuirea manualelor, doamna Lilia Govornean a lansat ideea creării unei asociaţii a profesorilor de etnie română. Această idee minunată s-a bucurat de susţinere în rândurile pedagogilor de la şcolile româneşti din regiunile Cernăuţi, Transcarpatică şi Odesa.  Este o asociaţie profesională a  celor care şi-au legat destinul de prezentul şi viitorul şcolii româneşti din Ucraina. Graţie Asociaţiei şi iniţiativelor propuse de doamna preşedintă, au fost durate punţi spirituale cu profesorii de la diferite instituţii de învăţământ din România. Nu este vorba numai de întâlniri emoţionante, de întruniri metodice cu scopul schimbului de experienţă, ci şi de concerte, de spectacole prezentate de artişti români pe scena cernăuţeană la invitaţia Asociaţiei.

Născută în perioada când colindele unesc cerul şi pământul, doamna Lilia Govornean şi-a luat stea călăuzitoare în viaţă limba maternă. În condiţiile bilingvismului, când etnicii români trebuie să cunoască limba de stat, cea ucraineană, şi să-şi păstreze limba maternă, rolul profesorului de română are o pondere deosebită. Cineva a comparat acest rol cu cel al apostolilor neamului. Nu este deloc o exagerare, ci o apreciere a responsabilităţii profesorilor de română din şcolile din Ucraina faţă de viitorul acestui neam. Lilia Govornean şi colegii ei de breaslă conştientizează acest fapt.

Cu prilejul jubileului, doamnei Lilia Govornean îi adresează cele mai sincere felicitări colectivul pedagogic al Şcolii nr.17, elevii şi părinţii lor, dorindu-i multă sănătate, împliniri şi realizări mari în activitatea amplă pe care o desfăşoară.

La aceste cuvinte cordiale, inspirate din atmosfera de sărbătoare, care aduce bucurii şi speranţe în fiecare familie, se alătură şi alte colective pedagogice de la şcolile româneşti din regiune, şi nu numai. Tradiţionalul „La mulţi ani!”, adresat astăzi doamnei Lilia Govornean, se asociază cu urarea respectivă din cele mai frumoase pluguşoare româneşti: mulţi ani bogaţi şi fericiţi, gânduri bune menite să aducă sănătate şi noroc.

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий