loan cel Nou de la Suceava – cel dintâi sfânt ocrotitor al vechii Moldove

Screenshot_6

La 15 iunie, stil vechi, creştinii ortodocşi îl prăznuiesc pe loan cel Nou de la Suceava, sfintele moaşte ale căruia se află pe pământ românesc de 615 ani.

Se crede că Sfântul Mucenic loan cel Nou de la Suceava s-a născut în jurul anului 1300 în oraşul Trapezunt, într-o familie de negustori creştini. Fiul preluă de la tatăl aceeaşi credinţă şi aceeaşi meserie. Pe când avea vreo treizeci de ani, se îndreptă cu corabia spre Cetatea Albă de la gurile Nistrului. Pe Marea Neagră avu multe discuţii de credinţă cu un negustor veneţian, Reiz. Văzând că loan apără cu zel credinţa ortodoxă, veneţianul hotărî să se răzbune asupra lui şi, sosind la Cetatea Albă, îl pârî pe loan mai marelui fortăreţei. Din cauză că nu dori să se închine idolilor păgâni, loan a fost supus torturilor. După ce a fost legat de coada unui cal şi târât pe uliţele Cetăţii Albe, i-au tăiat capul cu o sabie. Noaptea, în jurul corpului său neînsufleţit a pogorât un cor de îngeri cu făclii aprinse. Acesta a fost semnul de a fi înmormântat cu cinste în biserica ortodoxă din Cetatea Albă. Timp de 70 de ani, cât au stat ele acolo, s-au făcut multe minuni şi vindecări de boli.

La 2 iunie 1402, pe timpul domniei lui Alexandru cel Bun, moaştele Sfântului Mucenic loan cel Nou au fost aduse la Suceava, vechea capitală a Moldovei, şi depuse în Biserica „Mirăuţilor”, devenind astfel cel dintâi sfânt ocrotitor al moldovenilor. În anul 1686 ele au fost luate de oastea poloneză a lui loan Sobieski, împreună cu mitropolitul Dosoftei şi cu o mare parte din tezaurul ţării şi duse la Jovkva de lângă Lviv.

La Jovkva mitropolitul Dosoftei şi ucenicii săi au stat şapte ani de strajă sfintelor moaşte, înălţând rugăciuni şi ziua, şi noaptea şi cerând de la Atotputernicul slobozire şi revenire în patrie. Şi venea multă lume din Galiţia la moaştele sfântului mucenic şi nu puţini se vindecau şi se foloseau de sfaturile blândului ierarh.

Până în ultima clipă a vieţii sale mitropolitul Dosoftei a tras nădejde că va călca pe pământul natal. Dar, autorul „Psaltirii în versuri” şi mitropolitul Moldovei aşa şi n-a ajuns să-şi vadă din nou patria, a decedat la 13 decembrie 1693, iar moaştele Sfântului loan cel Nou au fost readuse la Suceava după 97 de ani de înstrăinare şi depuse în biserica domnească, unde se află şi astăzi. Evenimentul s-a produs la 14 septembrie 1783, în rezultatul demersurilor bucovinenilor, îndeosebi a episcopului Dosoftei Herescu al Bucovinei, către autorităţile austriece şi poloneze. În drum de la Jovkva şi Suceava sfintele moaşte au rămas pe noapte la biserica din Lujeni şi din Cernăuţi.

La fosta reşedinţă a mitropoliţilor bucovineni, în prezent corpul central al Universităţii Cernăuţene, a funcţionat până în 1940 biserica Sfântul loan cel Nou de la Suceava. În perioada sovietică acolo s-a aflat Muzeul de creaţie populară. Acum se desfăşoară lucrările de restaurare şi biserica va funcţiona pentru studenţii teologi.

În ultimele decenii, sub semnul renaşterii naţionale, în suburbia Horecea a Cernăuţiului a fost construit şi funcţionează un locaş de închinare cu hramul Sfântul loan cel Nou de la Suceava. Iar în localitatea storojineţeană Ropcea icoana cu chipul acestui mucenic a fost depusă într-o mică bisericuţă, ridicată de gospodarii satului. Lumina spirituală a Sfântului Mucenic loan cel Nou de la Suceava se revarsă peste cei iubitori de Dumnezeu.

în imagini: coriştii de la Biserica Sfântul loan cel Nou de la Suceava din Horecea; bisericuţa cu hramul acestui sfânt mucenic de la Ropcea, raionul Storojineţ.

Screenshot_7

Lasă un răspuns