Mai întâi secete, apoi, ploile abundente i-au pus pe agricultori în situație complicată

porumb-stricat

În timpurile nu prea îndepărtate gospodăriile se străduiau ca în prima decadă a lunii noiembrie să încheie lucrările agricole de toamnă. Într-o măsură oarecare, drept motiv servea sărbătoarea revoluţionară, care urma să fie întâmpinată cu realizări în muncă, dar predomina, totuşi, spiritul gospodăresc. Iar aceasta însemna organizarea bună a lucrărilor de recoltare, însămânţarea în termene optime a culturilor cerealiere de toamnă, pregătirea solului pentru recolta viitoare.

Acum asemenea rapoarte nu se cer, mediile nu prea oglindesc situaţia din agricultura ţării, doar atunci când ea e „strigătoare la cer”, orientându-se la alte „teme-top”. Cu toate că iarna şi-a anunţat sosirea prea devreme, situaţia în sectorul agrar rămâne destul de „fierbinte”. Despre aceasta se poate constata şi din discuţia avută cu dl Anatolie Andriţchi, şeful Direcţiei pentru dezvoltarea agroindustrială a Administraţiei Raionale de Stat Noua Suliţă. Vom menţiona că raionul Noua Suliţă joacă un rol ponderabil în agricultura regiunii.

– Orice s-ar spune, dar condiţiile meteorologice determină în mare parte rezultatele în sectorul agrar. Anul curent a fost unul secetos şi agricultorii nouăsuliţeni au obţinut o recoltă de cereale mai mică decât în cel precedent, a subliniat domnul Anatolie Andriţchi. Nu a salvat situaţia nici porumbul. De altfel, la ora actuală încă nu s-a încheiat recoltarea porumbului (au mai rămas o sută de hectare) şi soia. De data aceasta pe agricultori i-au reţinut ploile. În luna octombrie precipitaţiile căzute au depăşit de trei ori norma, la fel şi în luna noiembrie. Ploile au reţinut şi lucrările de însămânţare. În august şi septembrie a fost prea mare secetă şi n-a fost posibilitate ca terenurile să fie pregătite aşa cum se cuvine pentru semănatul culturilor cerealiere de toamnă. Apoi au început ploile abundente. Nu s-a reuşit ca aceste lucrări agricole să fie efectuate în termene optime. Semănatul de toamnă a fost efectuat pe o suprafaţă de 75 la sută din masivul planificat. De acum în următorul sezon va trebui să semănăm mai mult orz şi grâu de primăvară, lucrări care se cer efectuate odată cu topirea zăpezii.

Şeful Direcţiei pentru dezvoltarea agroindustrială a Administraţiei Raionale de Stat Noua Suliţă, Anatolie Andriţchi s-a referit şi la un alt argument care, într-o anumită măsură, a reţinut desfăşurarea campaniei însămânţărilor de toamnă. Este cel al premergătorilor culturilor cerealiere de toamnă. Când majoritatea fermierilor cultivă mai mult soia e cam greu să fie respectat asolamentul. De aceea trebuie revăzută structura culturilor agricole.

Lasă un răspuns