Mai mult o să consumăm carne, lactate – mai puțin

lapte-vaca

Regiunea Cernăuți este agrară. Ea, fiind cea mai mică regiune din țară, deține mereu locuri de frunte la unul dintre cei mai importanți indici: volumul producției agricole globale în calcul la o sută de hectare terenuri arabile. Aceasta vorbește despre productivitatea terenurilor arabile.

În preajma sărbătorii profesionale a agricultorilor, marcată duminica trecută, directorul-adjunct al Departamentului pentru dezvoltarea agroindustrială în cadrul ARS Cernăuți, Bogdan Boiciuk, a făcut în prealabil totalurile actualului sezon agricol, subliniind că agricultorii bucovineni au obținut o recoltă bună de cereale și culturi tehnice, de legume, fructe și pomușoare. Datele de la începutul lunii curente atestă că recolta de cereale a sporit cu 9,6 la sută, iar recolta de legume – cu 5,7 la sută.

Una dintre cele mai cu perspectivă ramuri este considerată pomicultura. Livezile intensive ocupă în regiune o suprafață de 10 mii hectare. Pe o mie hectare de livezi este aplicată irigarea cu picătura. Pe an ce trece livezile se extind, mai ales în raioanele Hotin, Secureni și Noua Suliță.

Sectorul zootehnic, de asemenea, se numără printre prioritățile social-economice de dezvoltare a regiunii. În zece luni ale anului curent în regiune s-au produs 47,5 mii tone de carne, 219,3 mii tone de lapte, 100,8 tone de lână și 312,7 milioane ouă. Se observă că în sectorul zootehnic al regiunii preferință are creșterea porcilor și curcilor. În anul curent, în gospodăriile agricole din regiune șeptelul de porcine a crescut cu 11,6 mii capete, sau cu 31,6 la sută mai mult decât în perioada respectivă a anului trecut.

Însă, acești indici deloc nu-i pot bucura pe specialiștii din agricultură. Actualii conducători de întreprinderi agrare sau fermierii preferă acele ramuri care asigură succesul într-o perioadă scurtă de timp. Iată de ce mulți preferă să crească porci și nu bovine. O cireadă bună se formează în decursul a mai multor ani, în afară de aceasta trebuie cultivate nutrețuri. Iar laptele continuă să fie mai ieftin decât apa din izvor. Și cu ce se alege crescătorul de vite? Tot mai mulți și mai mulți săteni se dezic de întreținerea vitelor, fermierii nu manifestă interes, iar gospodăriile mai mari, care dispun de sector zootehnic, caută alte perspective, mai sigure. În cazul dat e nevoie de o susținere mai mare din partea statului și de un program special. Altfel nu vom vedea „joiene” pe imașurile din sate. Statisticile la acest capitol nu sunt deloc îmbucurătoare. În zece luni ale anului curent, în comparație cu perioada respectivă a anului trecut, producția de lapte s-a redus pe țară cu 3,6 la sută și constituie 8,4 milioane tone. Din volumul total al producției de lapte numai 2,3 milioane tone le revine întreprinderilor agricole, iar 6,1 milioane tone – populației de la sate. Iată o ilustrare elocventă a faptului că întreprinderile agricole nu prea au ferme de vaci cu lapte. Și încă un indice alarmant. S-a constatat că volumul producției lactate contrafăcute este de 30 la sută, ceea ce influențează negativ asupra rentabilității ramurii. Dacă statul prin măsurile enumerate mai sus nu va stimula producția de lapte, populația țării va fi nevoită să consume lactate aduse din Europa.

Добавить комментарий