Manualele în limba română – ultimul bastion al învățământului în limba maternă?

Screenshot_2

Se încheie anul de învățământ, iar preocupările pentru următorul an prevăd și editarea manualelor, inclusiv pentru școlile minorităților naționale. După conținutul manualelor poate fi apreciat, în mare parte, nivelul calitativ al procesului de instruire. De altfel, manualele decid și viitorul școlii. Nu este deloc o alegorie, ci o realitate, dacă avem în vedere funcționarea școlilor cu limba română de predare în Ucraina. A intrat în vigoare noua lege a educației, în pofida observațiilor serioase din partea Comisiei de la Veneția, se pregătește pentru a fi adoptat de către Rada Supremă proiectul de lege privind învățământul mediu (secundar) care, de asemenea, prevede ca în clasele superioare 60 la sută din obiectele școlare să fie predate în limba de stat. Aceste perspective au fost descrise în „culori luminoase” de către adjunctul ministrului Învățământului și Științei, Pavlo Hobzei, în timpul recentei vizite în regiunea Cernăuți. Aflându-se în câteva școli românești, domnia sa a rostit pe un ton cinic că în viitor nu vor fi mijloace bănești pentru editarea manualelor în limbile minorităților naționale, inclusiv în limba română.

O singură frază care poate submina perspectivele luminoase ale noii școli, descrise cu inspirație de adjunctul ministrului. Dar, deocamdată, procesul de editare a manualelor decurge în albia sa firească. La 6 aprilie anul curent ministrul Lilia Grynevyci semnează ordinul privind editarea unei părți a literaturii didactice pentru instituțiile de învățământ mediu general pe mijloacele bănești din Bugetul de stat al Ucrainei pe anul 2018. Este vorba de lista manualelor pentru clasa a cincea care vor fi traduse în limbile minorităților naționale și editate pe banii statului. De asemenea, se prevede și editarea unor dicționare bilingve, necesare pentru procesul de învățământ în școlile minorităților naționale. Și tot pe banii statului, iar responsabilitatea pentru editarea acestor manuale și dicționare a fost pusă în seama adjunctului ministrului Pavlo Hobzei.

Din anexa la ordinul respectiv aflăm că vor fi traduse și editate în limba română (moldovenească) până la începutul noului an de învățământ următoarele manuale „Matematica. Clasa a 5-a”, „Științele naturii. Clasa a 5-a”, „Bazele sănătății. Clasa a 5-a”, precum și „Dicționarul ucraineano-român și româno-ucrainean pentru instituțiile medii de învățământ cu limba română de predare”.

Specialiștii afirmă că se prevede și editarea unor manuale pentru clasa a zecea în limbile minorităților naționale, adică și în română. În această listă sunt incluse manualele de istorie universală și informatica. Ordinul respectiv urmează să fie semnat în timpul imediat următor.

Metodista de la Institutul regional pentru învățământul postuniversitar Cernăuți, dna Lilia Govornean, ne-a informat că pentru noul an de învățământ au fost alcătuite și pregătite pentru tipar cinci manuale de limba și literatura română. Manualele „Limba română” și „Literatura” pentru clasa a cincea au și fost date la tipar. Vor fi editate trei manuale pentru clasa a zecea: „Limba română (profil)”, „Literatura română (profil)” și „Limba și literatura română (curs integrat)”, adică pentru elevii din clasele care și-au ales ca profil științele exacte.

Învățământul în limbile minorităților naționale nu trebuie să fie o povară pentru stat și bugetul lui. Este grija și datoria statului să garanteze și să asigure acest proces de instruire și educație, este o normă civilizată capabilă să mențină armonia spirituală în societate.

Vasile CARLAȘCIUC

Lasă un răspuns